Danas se puno priča o dojenju. Postoji niz edukacija, grupa za potporu dojenju, kampanja, radionica i slično. Grad Zagreb je i “Prijatelj dojenja”, a nacionalni tjedan dojenja u Zagrebu se obilježava u prvome …