Impressum

Izdavač/Nakladnik:

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
Fax: + 385 1 3660 009
E-mail: rtl@rtl.hr
OIB: 07330149920

* * * * *

Proizvodnja/produkcija sadržaja i uredništvo:

Evenio d.o.o.
Augusta Cesarca 5
42000 Varaždin
T. 042 492 114
E. info@evenio.hr
W. www.evenio.hr
F. Evenio Facebook Page

Sjedište: Augusta Cesarca 5, Varaždin
OIB: 69863470363
Radno vrijeme: pon-pet, od 9.00 do 17.00 sati

Jelena Kovačić, urednica
E. jelena.kovacic@klinfo.hr

* * * * *

Stručni suradnici:

Nataša Čičin – Šain, prof. defektolog, Kabinet Korneo
Stela Horvat, prof. rehabilitator, Kabinet Korneo
Stella Rožman, prof. logoped, Kabinet Korneo
Diana Plantak, mag. logoped, Kabinet Korneo
Kristina Bačkonja, dipl. psiholog, Centar Budi svoj
Tatjana Gjurković, dipl.psih., Centar Proventus
Jelena Borić, magistra psihologije, Centar Proventus
Tea Knežević, mag. psih., Centar Proventus
Renata Debartoli, magistra psihologije, Centar proventus
prim.dr. Alemka Jaklin Kekez, pedijatar, Poliklinika za dječje bolesti Helena
Iva Palčić, dr.med, spec.pedijatar, Poliklinika za dječje bolesti Helena
Ivana Purić, nutricionist, dipl. ing., prof., eHrana – Savjetovalište za nutricionizam i dijetetiku
Vanja Cupek, dr.med.dent.
Tanja Babić, magistra psihologije, Logopedsko-rehabilitacijski centar Blaži

Programska podrška: Enfinita

Klinfo.hr postavljen je na mrežu 6. studenog 2008. godine
Učestalost objavljivanja: dnevno

Klinfo.hr upisan je u registar elektroničkih publikacija pri Agenciji za elektroničke medije.
Klinfo.hr upisan je u registar Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Klinfo.hr registrirani je žig pri Hrvatskom zavodu za intelektualno vlasništvo i WIPO-u

ISSN 1847-7100