Posljednjih 10 savjeta

Pitanje
Dječak od skoro 5 godina odbija sve aktivnosti koje uključuju finu motoriku

Poštovani, moj dječak ima 4 godine i 9 mjeseci. Rodila sam ga iz rizične i stresne trudnoće. Do godinu dana je radio vježbe zbog hipertonusa i uredno je ispratio sve razvojne faze uključujući …

Koje vježbice za artikulaciju glasova R i L mogu s djetetom raditi kod kuće?

Poštovana, imam dječaka od 5,5 godina. Ima poteškoće u artikulaciji glasova R i L, fonemski sluh mu nije najbolje razvijen, a ni fonološka svjesnost. Da li bi mogli dati smjernice od čega da …

Curica od 3 godine i dalje siše palac što utječe na govor

Poštovani, curica ima 3 godine i 4 mjeseca. Cucla palac od rođenja i to i dalje ne prestaje. Jako puno po noći i čak i kroz dan. Već su joj se zubi malo …

Dječak od godinu dana ne pokazuje prstićem, ne maše i ima tikove glavicom. Trebam li se brinuti?

Dijete ima 11,5 mjeseci. Imao je dijagnozu hipotonus. Vježbicama je riješio većinu problema, na vrijeme počeo sjediti i puzati. Sada hoda uz namještaj. Veseo je i voli se igrati skrivača po kući, pljeska …

Energična djevojčica ne može biti na miru pa ima probleme u školi

Poštovani, moja djevojčica od 10 godina ima jako vatreni temperament. Odmah je za akciju za sve. Od vožnje bicikla, dugog pješačenja do igre i svega. Jako malo vremena provodi pred kompjutorom i televizorom, …

Kako da svog prvašića zainteresiram za školski program da bude dobar na nastavi?

Poštovana, imam sina od 7 godina. Krenuo je ove godine u prvi razred. S ocjenama problema nemamo i uglavnom dobiva petice. Učiteljica kaže da je jako inteligentan, ali on uopće nije zainteresiran za …

Nakon testiranja u vrtiću dobivamo različite informacije i ne znamo da li da dijete upišemo u školu

Moje je dijete poslano na testiranje u vrtiću za školu. Bila je nepripremljena, čak je i povraćala nakon testiranja. Pozvana sam i ja na razgovor kod pedagoga da vidim kako je bilo, da …

Od kad smo se preselili u Njemačku, moj sin je potpuno prestao govoriti

Poštovani, dječak ima dvije i pol godine i još uvijek ne govori. Zna reći “mama” kad mu nešto treba, kad nešto želi i slično. Rođen je na termin, prohodao je s 11 mjeseci, …

Naš sin ima 3 godine, ne govori, ali razumije sve i vrlo je vješt u neverbalnoj komunikaciji

Poštovana, moj sin ima 3 godine i 2 mjeseca. Treće mi je dijete. Još ne govori. Ništa. Ni mama, ni tata. Neverbalno je jako komunikativan, ali govorno na razini jednogodišnjeg djeteta, kako kaže …

Moj sin (8) ima problema s učenjem (pjesmica) napamet od riječi do riječi

Dječak ima 8 godina i ide u 2. razred. Bez poteškoća napravi sve zadatke iz matematike, engleskog, likovnog i ostalih predmeta, ali ima veliki problem s učenjem pjesmica napamet. Učenje iz knjige traje …

Logopedija

Kategorija Odgovora
Fiziološko mucanje
8
Mucanje
9
Nepravilan izgovor glasova
36
Razvoj govora i jezika
83
Teškoće čitanja (disleksija)
14
Teškoće pisanja (disgrafija)
6

Motorički razvoj

Kategorija Odgovora
Fina motorika
3
Grafomotorika
4
Gruba motorika i koordinacija
7

Pažnja i koncentracija

Kategorija Odgovora
Hiperaktivnost
6
Kako poboljšati pažnju i koncentraciju
16
Teškoće pažnje i koncentracije
19

Poticajni razvoj

Kategorija Odgovora
Nadareno dijete
5
Razvoj djece i kako ga stimulirati
6

Rani razvoj

Kategorija Odgovora
Kognitivni razvoj
5
Razvoj percepcije
1
Senzomotorna integracija
4
Socijalni i emocionalni razvoj
21

Savjetovanje roditelja

Kategorija Odgovora
Djeca s posebnim potrebama
9
Neželjena ponašanja
9
Poticanje razvoja predškolske i osnovnoškolske djece
9
Razvoj i njegova odstupanja
41

Učenje

Kategorija Odgovora
Kako učiti
5
Priprema za školu
5
Razni oblici obrazovanja
1
Teškoće čitanja i pisanja
9
Teškoće u učenju matematike (diskalkulija)
2
Teškoće učenja
14