Sumnje na poremećaj u ponašanju

Moja nećakinja ima 4 godine, ali njezino ponašanje, pričanje, sposobnosti….baš sve, su daleko ispod njezinog nivoa. Jednostavno je na razini male bebe. Ne zna složiti 4 riječi u rečenici, ništa ne razumije, svakodnevno ima napadaje histerije.

Moja nećakinja ima 4 godine, ali njezino ponašanje, pričanje, sposobnosti….baš sve, su daleko ispod njezinog nivoa. Jednostavno je na razini male bebe. Ne zna složiti 4 riječi u rečenici, ništa ne razumije, svakodnevno ima napadaje histerije, a to izgleda ovako: urlikanje, bacanje po podu, grize sve do čega dođe (krpa, vilica, jakna, krevet, stol itd.)… neopisivo. I nikako ju ne možemo smiriti. Zaista sam zabrinuta. Da li je moguće da se radi o nekom poremećaju? Hvala! B.

Poštovana teta  B.,
iz vašeg pisma mogu zaključiti da se u vaše četverogodišnje nećakinje radi o poremećaju rane komunikacije s  usporenim razvojem govora i promjenama u ponašanju. Svakako je potreban pregled psihologa, logopeda i dječjeg  neurologa.
 
Prim dr. sc. Zlatko Sabol, dr. med
spec. pedijatar – subspec. dječji neurolog
Poliklinika za dječje bolesti Sabol