Osrednja hipotonija kod tek rođene bebe – što napraviti?

Poštovanje, imamo bebu od 10 dana, rođena prirodnim putem i lakim porodom. Prva dva dana je bila u inkubatoru zbog  “općeg utiska”. Trenutna dijagnoza je “osrednja hipotonija”. Kod bebe su često ruke ispružene, kada osjeti prst nekada stisne jako, nekada slabo. Kada ga postavimo na trbuh lagano i kratko diže glavu. Doktorica nam je rekla da nema potrebe za vježbama, da je još mali. Drugi nam je doktor rekao da ga povremeno okrećemo na trbuh kako bi pomalo dizao glavu. U dilemi smo što da radimo?

Poštovani,

još uvijek je prerano da se počne s vježbama, to može sve biti samo prilagodba na okolinu. Na prvom sistematskom pregledu s 1 mjesec pedijatar će vidjeti dijete ponovno i procijeniti je li sve u redu i treba li nešto dodatno poduzimati.

prim. ALEMKA JAKLIN KEKEZ

dr. med. spec. pedijatar, uži specijalist pedijatrijske gastroenterologije
Poliklinika za dječje bolesti Helena

Pitajte me Moji odgovori