Naš sin imao je tri ataka tahikardije i ima visoki tlak. Koje još pretrage napraviti i trebaju li mu lijekovi?

Sin će za mjesec dana biti punoljetan. Već je u tri navrata imao atak tahikardije. Prvi put nismo zatražili liječničku pomoć, drugi put je to bilo 24.11.2016. i tad je obrađivan u Klaićevoj zbog osjećaja pritiska u prsištu, ubrzanog rada srca, preznojavanja. Prošlo je samo od sebe nakon dva sata. Treći put se dogodilo 2.11.2018. na početku sata iz tjelesnog. Još nije praktično ni počeo vježbati, podigao se ih sagnutog položaja i osjetio lupanje srca i pritisak u prsima, otežano disanje. Hitna ga je iz škole prevezla do KBC Zagreb, registriran je puls od 185/min i do 236/min. Ležao je na hitnoj, stanje se malo smirilo nakon dva sata.

Učinjen je ultrazvuk srca: uredna segmentalna građa srca, normali kontinuiteti septuma, normalinu su kaviteti, normalna funkcija AV valvula, minimalna TR brzinom 2.3m/s, nema MR.RVOT i LVOT bez opstrukcije. Aortna valvula je trikuspidna, normalna su polazišta koronarnih arterija, normalan je protok kroz Aoa, luk i AoD, nema koarktacije, nema duksusa. Normalan protok kroz plućnu arteriju i grane, fiziološka pulmanalna regurgitacija LV M mode:IVsd 10, LVIdd 55, LVIDs 36, LVPWd 10, EF66%FS 37%, učinjen je holter EKG osnni ritam je sinusni frekvencije 42 do 183/min (vožnja sobnog bicikla), prosječno 81/min. Registriraju se rijetke SVES, također je registrirano 26 pojedinačnih VES sa slikom bloka desne grane i 2 para VES. Prosječna frekvencija tijekom dana je ovisno o težini fizičke aktivnosti od 85-110/min. tijekom noći oko 55/min.

Napravljen je i UZ urotrakta: bubrezi su urednog položaja, oblika i veličine oko 11 cm. Perenhim je obostrano uredne debljine i strukture. Održana je kortikomedularna granica, centralni odjeci su uredni. Nefrolita, niti hidronefroze se ne vidi. Mokraćni mjehur je pravilno oblikovan, uredne stjenke i bez odjeka u lumenu, prostata je uredne veličine i strukture. Često ima povišene vrijednosti tlaka, a nitko mu ne prepisuje nikave lijekove. U zadnjih mjesec dana zabilježili smo slijedeće tlakove 145/92/96, 137/88/92, 140/76/105, 144/82/78, 145/91/89, 149/111/91, 116/75/72,142/86/79, 143/115/88 i tada se osjeća umorno, iscrpljeno. Ti tlakovi su mjereni u različita doba dana ujutro, poslije škole, navečer. Nedavno kada je išao iz škole, bilo je sparno, otkucaji srca su mu bili 150. Moja mama ima art.hipertenziju.

Zabrinjava me to što mu očito ti tlakovi opterećuju i muče srce. Koju bi još eventualno pretragu mogli napraviti i da li vi smatrate da mu je potrebna nekakva terapija?

ODGOVOR:

Poštovani,

vrijednosti su iznad granica normale za dob, kako pulsa tako i krvnoga tlaka. Ovdje je potrebna obrada specijalista nefrologa, ali i kardiologa tako da sugeriram da se naručite na pregled kod tih subspecijalista koji će indicirati svu potrebnu obradu kako bi se utvrdio razlog tegobama.

IVA PALČIĆ

dr. med. spec. pedijatar, uži specijalist pedijatrijske nefrologije
Poliklinika za dječje bolesti Helena

Moji odgovori