Na koji način da radim s učenikom koji je disleksičan?

Poštovanje, po struci sam psiholog i počela sam raditi u jednoj srednjoj školi kao pedagoški asistent djetetu koje radi po IOP2 programu. Dječak kojeg pratim je disleksičan, točnije prepisuje slova s ploče ali samo ako su štampana, pisana mnogo teže. Teško čita troznamenkasti broj, dvoznamenkasti malo lakše, a jednoznamenkasti prepoznaje odmah. Ne može riječi podijeliti na slogove. Da li radim grešku ako uzmem abecedu ili knjigu s kojom danas djeca počinju učiti slova i počnem s njim sve polako ispočetka? ovo je moje prvo radno iskustvo. Inače dječak ima oko 16 godina, živi u nestimulativnoj porodici i lošim uvjetima za život. Prihvaćen je u društvu i jako je društven. Unaprijed zahvalna Mira

 

Poštovana,

savjetovala bih vas da se za početak potrudite učeniku što više olakšati obrazovanje. Zamolite profesore da za njega imaju plan ploče samo s tiskanim slovima te mu također dopustite da koristi samo tiskana slova (pogotovo ako su ona bolje usvojena i s njima lakše barata). Ne morate s njim započinjati od učenja slova, ako su ona usvojena, radije radite na usvajanju slogova, uz nekakav ritam (pljeskanje ili lupanje po stolu), potičite ga da kraće riječi čita sam pa onda kad njih usvoji krenite na dulje riječi. U matematici se više posvetite zbrajanju i oduzimanju do 10, 20 ili 100 nego čitanju višeznamenkastih brojeva.

Stella rožman, prof. logoped

Kabinet Korneo