Moju kćer (14) pokušali su silovati. Nema prijatelja i djeca u razredu je maltretiraju

Prije dvije godine dječak je pokušao silovati moju kćer. Razrednica je zauzela stav da moja kćer laže. Psiholog je prijavio slučaj policiji. Sva djeca u razredu je maltretiraju. Morala sam angažirati odvjetnika, škola ima nadzor. Ipak u školi joj je malo bolje. Vršnjaci ju ne tuku, ne nazivaju kurvom. Tijekom praznika, čini mi se da nije bila dobro, nije imala volje za učenje te je bila svadljiva. Sada ima 14 godina, zabrinuta sam jako, nema društva ni prijateljica, izolirana je.

Draga mama,

moj savjet je da što prije kćerku uključitu u tretman kod psihologa/psihoterapeuta. Sve što je proživjela je trauma i u ovom trenutku je najvažnije da ima podršku, ne samo Vašu već i stručne osobe koja će s njom proraditi ono što je proživjela, koja će joj pomoći da se osnaži. Vi joj što više govorite koliko je volite, pružajte joj pažnju, ljubav. To joj sada najviše treba.

Što se tiče izolacije – društvo iz razreda evidentno nije dobar izbor za osobe s kojima bi bilo dobro da provodi vrijeme. No možete je uključiti na izvannastavnu aktivnost za koju pokazuje sklonost gdje će upoznati nove prijatelje. Ukoliko imate obiteljske prijatelje s djecom, možete joj i na taj način olakšati i prekinuti barem malo tu usamljenost.

Što se tiče škole – ukoliko postane neizdrživo svakako reagirajte i pod svaku cijenu zaštitite svoju kćer. Vama i kćerki šaljem podršku.

KRISTINA BAČKONJA

dipl. psiholog, NLP trener
Centar Budi svoj

Moji odgovori