Moj sin je jako brzoplet i stalno žuri da što prije napravi zadatak

Pozdrav! Molila bih Vas za savjet. Imam dijete koje ide u prvi razred osnovne škole. Dosta dobro uči, ali imamo jedan problem. Kada nešto rade na satu, ne čeka da učiteljica objasni i kaže da počnu to raditi, već on žuri da što prije napravi. Tako da bude zadataka koje riješi dobro, ali i one koji i nisu dobri. Ima oscilacije u koncentraciji i pažnji. Ne mogu reći da je nešto zabrinjavajuće živ, ali bih željela tu njegovu pažnju i koncentraciju malo dovesti u red. Jer se događa da na ispitima jednostavno kao zablokira, a svi smo svjesni, pa i učiteljica da to zna.

Poštovana,

koncentracija sazrijeva sa kronološkom dobi djeteta tako da su i različite očekivanja od djece u prvom i kasnijim razredima. Cijeli prvi razred vrijeme je prilagodbe djeteta na novi način rada, na učenje i školske obaveze. Neka djeca po prirodi su organizirana i savjesna, neka zaigrana i loše organizirana. Takvoj djeci potrebno je već u prvom razredu pomoći da se strukturiraju u svom radnom danu, školskim obavezama i odgovornostima.

Stoga, uvedite red i dosljednost kako bi razvili radne navike i produljili koncentraciju. Raspored sati stavite na vidljivo mjesto kako bi dijete znalo što ga sve očekuje u radnom danu. Naučite ga kako da obilježi svoje zadaće. i preuzme kontrolu nad njima, Odredite zajedno s djetetom vrijeme za učenje i pisanje zadaća. Obavljajte to uvijek na istom mjestu (po mogućnosti u njegovoj sobi) za radnim stolom. Podučite ga da uvijek provjeri svoje zadatke. Budite smireni i dosljedni i  držite se planiranog rasporeda. S vremenom na taj način, dijete će usvojit radne navike i organizaciju te samim time produljiti koncentraciju.

A možda Vaše dijete u želji da ostavi što bolji dojam žuri i češće griješi ili “zablokira” u ispitnoj situaciji. Tada uvježbavajte ispitne situacije kod kuće. Igrajte se “testova”, uvedite vremensko ograničenje unutar kojih se rješavaju, zadatke koje ne zna nek preskoči pa se kasnije vrati na njih i sve prekontrolira prije završetka.

Škola je ozbiljna stvar, ali to ne znači da ne može biti zabavna! 🙂

NATAŠA ČIČIN-ŠAIN

prof. defektolog
Kabinet za razvojnu podršku Korneo

Moji odgovori