Krvna slika bebe od šest mjeseci

Radili smo krvnu sliku bebe od šest mjeseci pa me zanima na što bi mogli ukazivati rezultati. Eritrociti 3.77 – MCV 81,4 – RDW 10,8 – hematokrit 0,307 – trombociti 239 – MPV 6,2 – leukociti 7,46 – hemoglobin 105 – MCH 27,9 – MCHC 3643 – limfociti 5812 – granulociti 1 – monociti 7 – limfociti% 78,0 -granulociti% 9 – monociti% 9. Hvala!

Poštovani,

crvena krvna slika je uredna, ali se u bijeloj čine nešto smanjeni granulociti na račun limfocita, što može biti u sklopu viroze, ali i zbog nekih drugih stanja, tipa pojave antigranulocitnih protutijela itd. Najbolje bi bilo da krvnu sliku interpretira pedijatar koji Vas je i poslao da je napravite. Interpretacija nije ovisna samo o dobi, već i o simptomima koje dijete ima.

prim. ALEMKA JAKLIN KEKEZ

dr. med. spec. pedijatar, uži specijalist pedijatrijske gastroenterologije
Poliklinika za dječje bolesti Helena

Pitajte me Moji odgovori