Koja su prava roditelja djeteta sa zaostajanjem u psihomotornom razvoju?

Procjena psihologa je blago zaostajanje u psihomotoričkom razvoju, a grafomotorika mu je na razini trogodišnjaka. Mene sad zanima da li ja imam kakva prava, osim uvećanog dječjeg doplatka?

Moj sin ima 6 godina. Na logopedske vježbe ide od 3. godine. Tek prije 8 mjeseci je počeo slagati rečenice, a sada priča, ali tepa. Ne zna boje (razlikuje ih, ali ne zna koja je koja), ne zna nabrojati no do 5. Kad se oblači i obuva, potrebna mu je moja pomoć. Sfinktere još ne kontrolira u potpunosti. Procjena psihologa je blago zaostajanje u psihomotoričkom razvoju, a grafomotorika mu je na razini trogodišnjaka. Mene sad zanima da li ja imam kakva prava, osim uvećanog dječjeg doplatka? Čula sam da roditelji djece s tim poteškoćama imaju pravo na invalidninu, a meni je doktor rekao da nemamo pravo. Hvala! m.

Poštovana, prema Zakonu o socijalnoj skrbi NN 33/12., osobna invalidnina je novčana potpora na koju ima pravo osoba s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice, ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi. Korisnik koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ne može istodobno ostvarivati pravo na doplatak za pomoć i njegu, koji ostvaruje po ovom Zakonu ili na temelju drugih propisa.
Vrstu i težinu invaliditeta i vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju, pravilnikom propisuje Ministar.

Ovdje govorimo o težim tjelesnim oštećenjima ili mentalnim oštećenjem dok blago zaostajanje u psihomotoričkom razvoju ne spada u naprijed navedene kategorije. Po svim podacima koje ste naveli, nemate pravo na ivalidninu.

Sanja Buljan, dipl. iur.
stručni suradnik Kabineta Korneo

Kabinet Korneo