Koja je najviša dozvoljena jačina zvuka kojoj djeca smiju biti izložena?

Naime prije dva dana bili smo u kinu Cinestar u Rijeci sa mojom curicom od 6 godine pogledati film Cars 2. Zvuk je bio toliko jak da je ona cijelo vrijeme držala poklopljene uši tako da smo nakon nekog vremena morali napustili film i izaći.

Zanima me koliko je dozvoljena jačina zvuka za djecu u dobi od 6 godina?
Naime prije dva dana bili smo u kinu Cinestar u Rijeci sa mojom curicom od 6 godine pogledati film Cars 2. Zvuk je bio toliko jak da je ona cijelo vrijeme držala poklopljene uši tako da smo nakon nekog vremena morali napustili film i izaći. Tko je nadležan za određivanje razine buke u Hrvatkoj i kome se možemo žaliti. Zahvaljujemo. Mama J.

Izloženost intezivnoj buci ima izravan utjecaj na zdravlje tj. izravno uzrokuje oštećenje sluha. Pri tome oštećenja u početku nastaju u području visokih frekvencija pa ih čovjek u početku nije svjestan. Tek kod težih oštećenja kad se ona javljaju u području govornih frekvencija (1000-3000 Hz) čovjek primijeti poteškoće u komuniciranju tj. da nešto nije u redu sa sluhom. Oštećenja sluha bukom su najčešće profesionalna i nastaju u kontinuiranoj izloženosti buci iznad 90 decibela dB(A). Međutim neka istraživanja na mlađoj populaciji 1998. i 1999. godine su pokazala da su oštećenja sluha i danak civilizacije. Naime uzorak od 12.000 zdravih ispitanika je pokazao da već u dobi od 16 do 20 godina, 11% osoba ima oštećen sluh i to kao posljedicu korištenja elektroakustičnih uređaja odnosno kao posljedicu korištenja petardi, raketa te različitog vatrenog oružja.

Neizravno buka utječe na organe i tjelesne sustave kao što su to živčani sustav, krvožilni sustav, probavni i hormonski sustav. Dovodi do metaboličkih i endokrinoloških poremećaja. Također utječe na čovjekovo funkcioniranje i obavljanje svakodnevnih poslova te odmor i san. Naročito pogubno djeluje na umni rad i dovodi do poteškoća s koncentracijom, zadržavanjem pažnje, usvajanjem novih spoznaja, te uzrokuje razdražljivost i nesanicu.

Buka razine preko 60 dB(A) neizravno djeluje na podraživanje simpatičkog dijela autonomnog živčanog sustava tj. onog dijela središnjeg živčanog sustava koji ne ovisi o volji čovjeka, a koji upravlja važnim životnim funkcijama. Tako povišenjem buke dolazi i do povišenog tonusa simpatikusa koji izaziva ubrzani rad srca, porast krvnog tlaka, ubrzano disanje, pojačano znojenje, poremećaj u radu probavnih organa naročito crijeva, poremećaj funkcije žlijezda s unutarnjim izlučivanjem, pa i nagle kontrakcije mišića.

Dopuštene razine vanjske i unutarnje buke okoliša su propisane pravilnicima o najvišim dopuštenim razinama buke, a ovise o nizu faktora kao što su npr. vrsta rada koja se obavlja (fizički ili umni rad), namjena prostora (bolnica, stambena zona, poslovno-stambena, industrijska), dan ili noć.

Prema Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave dopuštena razina buke u kinima,čitaonicama, izložbenim prostorijama, predavaonicama, učionicama i sličnim prostorijama je 35 dB(A). („Narodne novine „ br.20/03)

Dr. Matilda Kovač Šižgorić, pedijatar-subspecijalist dječje neurologije, Poliklinika za dječje bolesti Dr. Sabol

Nadopuna: Provjere jačine zvuka na terenu obavlja nadležna sanitarna inspekcija.