Kakve posljedice ostavlja posebno i minimalno hranjenje djeteta s hipotonijom i averzijom?

Dijete od 14 mjeseci uzima minimalne količine hrane i tekućine zbog hipotonije i averzije i shodno tome sporo ali kontinuirano napreduje na tjelesnoj visini i težini. Sondu ne tolerira. Kontrolira se u ambulanti za poremećaje prehrane, prema njima s vremenom bi trebalo biti bolje. Vjerujem im, ali me zanima kakve dugoročne posljedice ostavlja takva prehrana na organizam?

Poštovana,

ako ste pod kontrolom gastroenterologa i nutricioniste sigurno je dobro isplanirana prehrana, te dodani suplementi vitamina i minerala. Nije loše s vremena na vrijeme prekontrolirati osnovne vitamine (A,D, B, folnu kiselinu) i minerale ( Ca, P, Na, K, Cl, Fe) iz krvi, da se vidi je li sve s te strane u redu, te proteine i još neke nalaze koji pokazuju je li sve u dobrom balansu.

prim. ALEMKA JAKLIN KEKEZ

dr. med. spec. pedijatar, uži specijalist pedijatrijske gastroenterologije
Poliklinika za dječje bolesti Helena

Moji odgovori