Kako se javiti logopedu? Ide li to na preporuku pedijatra ili možemo sami tražiti uputu? Moja djevojčica ima problema s čitanjem i pisanjem pa joj to otežava školu.

 

Poštovana,

kako bi ustanovili uzrok poteškoća čitanja i pisanja potrebna je logopedska dijagnostika. Ona se obavlja u državnim ustanovama, bolnicama (na uputnicu), školama (ukoliko škola ima logopeda) i privatnim kabinetima. Ukoliko dijete ima teškoće zbog kojih otežano prati nastavu tada bi škola trebala zatražiti obradu djeteta radi utvrđivanja potrebe za promjenom oblika obrazovanja uvođenjem individualiziranog pristupa.

Osim utvrđivanja teškoća vrlo je važna i adekvatna terapija kako bi se teškoće umanjile.

Nataša Čičin – Šain, mag.rehab.educ.

Kabinet Korneo

 

 

NATAŠA ČIČIN-ŠAIN

prof. defektolog
Kabinet za razvojnu podršku Korneo

Moji odgovori