Imam sina s dijagnozom poremećaja u ponašanju. Koja su nam prava?

Poštovani, imam sina od 9 godina. Ide u školu s individualnim pristupom uz asistenta. Ima spinu bifidu, poremećaj ponašanja (F80), ADHD. Mene sad zanima da li ja imam kakva prava? Otac je u vojnoj mirovini, PTSP opća-20% i ne može se nositi s djetetom, a ja radim kao medicinska sestra 8 sati. Čula sam da roditelji djece s tim poteškoćama imaju pravo na invalidninu. Moj mi je doktor rekao da  bih trebala imati prava na 4 sata i na njegovateljstvo. Ne znam odakle da krenem. Hvala na pomoći. Sanja

 

Poštovana,

postupak ostvarivanja prava iz socijalne skrbi je kompleksan i kako bismo Vam mogli dati konkretniji odgovor na pitanje trebali bismo imati uvid u kompletnu dokumentaciju i dijagnoze Vašeg djeteta. Ono što Vam može pomoći, kako biste se bolje informirali o Vašim pravima, su važeći zakoni i pravilnici. Nabrojat ćemo samo neke od njih:

– Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta

– Zakon o socijalnoj skrbi

– Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima

Najbolji savjet koji Vam možemo dati je da se obratite centru za socijalni rad prema mjestu stanovanja. Oni su prva stepenica u proceduri kroz koju trebate proći kako biste ostvarili svoja prava.

Stela Horvat, prof. rehabilitator, Kabinet Korneo

 

STELA HORVAT

prof. rehabilitator
Kabinet za razvojnu podršku Korneo

Moji odgovori