Hiperaktivnost i problem s pažnjom kod 12-godišnjaka

Poštovani, moj sin u prosincu puni 12 godina i pohađa 6. razred osnovne škole. Od početka 5. razreda pa sve do sada, ima jako velikih problema u učenju, svladavanju gradiva, koncentraciji i pažnji, kako u školi tako i drugdje. Govori da ga u školi nitko ne voli, da se ne žele družiti s njim, da je lijen i da ne zna zašto se sve to događa. Od samog početka školovanja je imao problem s pažnjom na satu ili je znao šetati po razredu ili ustati i ometati druge učenike. Što učiniti i kome se obratiti za pomoć, kako bi moje dijete što kvalitetnije moglo napredovati u daljnjem školovanju? Zabrinuta mama
Draga mama,

predlažem Vam da se obratite Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu gdje možete napraviti psihodijagnostiku i utvrditi o čemu je zapravo riječ. Ukoliko se potvrdi da Vaš dječak ima problema s pažnjom, tada možete saznati kako mu pomoći da pronađe nove, adekvatnije načine učenja. Djeca koja imaju problema s pažnjom često se teže uklapaju u naš obrazovni sistem jer je on koncipiran da odgovara djeci koja imaju odgovarajuću pažnju.

Ali, ne očajavajte. Uz adekvatan pristup s Vaše strane i malo fleksibilnosti od strane profesora, Vaš dječak može proći svo školovanje za koje će biti motiviran (dakle i fakultet).

Također, predlažem Vam da pročitate vrlo zanimljivu knjigu Marka Fereka „Hiperaktivni sanjari“ koja Vam može pomoći da dođete do novih spoznaja o ponašanju Vašeg sina.
Ako ćete imati još pitanja, uvijek nam se možete ponovno obratiti.
Sretno,

Tatjana Gjurković,

dipl psiholog, certificirani terapeut igrom

Centar Proventus

 

 

TATJANA GJURKOVIĆ

dipl. psiholog i certificirani terapeut igrom
Centar Proventus

Moji odgovori