Dvogodišnjak ne reagira na komande i ne pokazuje prstom željeni predmet

Moj sin je dvogodišnjak. Još uvijek ne reagira na komande poput: “dodaj mi igračku” i slično. Ne zna pokazati prstom na ono što želi. Prohodao je sa 17 mjeseci, lijepo hoda, ali uglavnom zapinje po predmetima u kući. Od riječi zna izgovoriti samo “baba” i “mama.” Trebamo li posjetiti defektologa?

Poštovana,

za uredan jezično – govorni razvoj djeteta u dobi od 2 godine karakteristično je da dijete zna pokazati i imenovati svakodnevne stvari, oponaša zvukove životinja ili ih imenuje, ponavlja riječi koje čuje, koristi negacije (nema, ne), počinje koristiti zamjenice (ja, ti, moje), zna pokazati nekoliko dijelova tijela, razumije pitanja (tko, gdje, što), odgovara s da ili ne, dobro imitira zvukove, riječi, kretnje odraslih, koristi jednu riječ ili kratke faze za izražavanje emocija. U dobi od 2 godine simptomi usporenog govorno-jezičnog razvoja su slijedeći: ne slijedi i ne razumije jednostavne upute kao „dođi ovamo, donesi…“, ne kombinira dvije riječi u rečenicu, ne imitira riječi i akcije odraslih, ne pokazuje dijelove tijela na upit, nema kombinatoričke (stavljanja dva predmeta u međuodnose) i simboličke igre (igre pretvaranja).

Uz prethodno navedeno i prema informacijama koje ste naveli u vezi jezično – govornog razvoja Vašeg djeteta možemo zaključiti da Vaše dijete kasni u govorno – jezičnom razvoju i komunikaciji s okolinom.

Uzimajući u obzir kašnjenje u razvoju govora i komunikacije, te nespretnosti u gruboj motorici koje navodite savjetujemo da što prije posjetite defektologa – rehabilitatora koji će napraviti inicijalnu procjenu djetetova razvoja. Procjenu možete obaviti i u našem Kabinetu.