Djevojčica je krenula u prvi razred, prepoznaje slova, ali ne može ih spojiti u riječ

Moja nećakinja krenula je u prvi razred (prije polaska u školu nije znala niti jedno slovo, broj, boju), ima velike poteškoće s hrvatskim. Prepoznaje i imenuje sva slova, ali jednostavno ne može spojiti u riječ, niti shvaća pročitano. Može u riječ spojiti samo dva slova (npr. riječi su, je, na). Ima volje za učenjem ali jako teško joj ide. Na koji joj način pomoći da shvati pročitano i olakšati joj čitanje tj. učenje?

Odgovor:

Poštovana,

prije nego vam bilo koji stručnjak da savjete za početno učenje čitanja i pisanja, potrebno je otkriti uzroke zbog kojih djevojčica ima opisane teškoće.

Za svladavanje čitanja posebno je važno da su kod djeteta razvijene sve predčitačke vještine koje ne podrazumijevaju poznavanje slova već dobro razvijene govorne vještine (dobar izgovor svih glasova), bogat rječnik za dob, gramatično izražavanje, razumijevanje strukture rečenice koja se sastoji od riječi, a riječi od glasova, glasovnu osjetljivost (izdvajanje početnog i završnog glasa u riječima), uočavanje rime…

Tek kada je dijete usvojilo i utvrdilo sve navedeno može započeti sa usvajanjem čitanja.

Stoga, u slučaju vaše nećakinje, potrebno je provjeriti jesu li sve opisane vještine usvojene. Takvu procjenu može vam napraviti logoped. Nakon toga moći ćete i dobiti savjete koje u samom pitanju tražite.

STELA HORVAT

prof. rehabilitator
Kabinet za razvojnu podršku Korneo

Moji odgovori