Dječak još uvijek ne maše i ne pokazuje prstom što želi

Poštovani, zanima me sljedeće, moj dječak ima godinu i tri mjeseca, motorički lijepo napreduje i hoda samostalno. Razumije neke izraze i ono što tražimo od njega, npr. da donese loptu ili idemo svući pelenu. Stalno priča na nekom svom jeziku koji nema smisla, jedino smisleno i pravilno za sada izgovara “mama” i “tata.” Ono što me brine je da on još uvijek ne maše pa pa, a kad nešto želi ide cijelom ručicom na to, ne pokazuje prstom. Na internetu mi to odmah povezuje s bolestima autističnog spektra pa me zanima Vaše mišljenje. Znam da je još mali, ali ako postoji problem krenula bi čim prije. On prati što mu govorim i objašnjavam i kad ga se zove reagira na ime osim nekoliko puta kad se igrao i zanemario poziv. Koliko je kritično to što ne maše pa pa i ide rukom k nečemu što želi, a ne pokazuje prstom jer znam da je to trebao prije godine dana početi raditi? Imam li razloga za brigu ili da pričekam još neko vrijeme? Hvala Vam!

Poštovana,

najpouzdanije bi bilo da učinite ADOS procjenu koja bi pokazala ima li kod djeteta simptoma koji su povezani s autističnim spektrom i u kojoj mjeri.

Pojavnost ili izostanak nekog od simptoma ne znači da se radi ili ne radi o autizmu.

Kad već govorimo o autizmu, postoje velike razlike između djece s tom dijagnozom te o količini i učestalosti simptoma vezanih uz autizam govorimo o visoko funkcionalnoj i nisko funkcionalnoj djeci. Rana detekcija i pravilna terapija svakako su vrlo bitne za tijek razvoja.

Izostanak pokazne geste prstom ne mora značiti da pokazne geste uopće nema, već ju dijete može modulirati i cijelom rukom. Pri izricanju namjera bitno je i ostvaruje li dijete kontakt očima, pogledava li u željeni predmet pa u vas, u kojoj mjeri i na koji način komunicira kada nešto želi, a na koji način izražava svoja emocionalna stanja, u kojoj mjeri se odaziva na ime te kada i zbog čega taj odaziv izostaje.

Roditelji često nisu objektivni promatrači (niti to trebaju i mogu biti) pa bi pregled kod stručnjaka riješio vašu zabrinutost.

NATAŠA ČIČIN-ŠAIN

prof. defektolog
Kabinet za razvojnu podršku Korneo

Pitajte me Moji odgovori