Moj sin ima 23. mjeseca i jedine riječi koje izgovara su baba i mama. Još ponešto mumlja ali na bebećem jeziku tako da sam se već počela brinuti.

Moj sin ima 23. mjeseca i jedine riječi koje izgovara su baba i mama. Još ponešto mumlja ali na bebećem jeziku tako da sam se već počela brinuti. Da li je normalno da kada mu kažem da zovne baba on neće jer to je riječ koju je već naučio izgovarati? Da li imam razlog za zabrinutost? Pitam se da li je u pitanju samo njegova lijenost ili trebamo posjetiti doktora? To me brine jer dječak koji je mlađi od njega 2 mjeseca već odavno ponavlja gotovo svaku izgovorenu riječ. Unaprijed zahvaljujem! mama nina
 
Savjetujem Vam da nakon konzultacije s nadležnim pedijatrom učinite procjenu logopeda. Ukoliko logoped zaključi da se radi o usporenom razvoju govora biti će potrebna šira klinička obrada koja bi uključivala obradu sluha, neuropedijatrijsku obradu i sl.  

dr.Matilda Kovač Šižgorić, spec.pedijatar, subspecijalista pedijatrijske neurologije, www.poliklinika-sabol.hr