Paracetamol jedan je od najčešće korištenih lijekova protiv bolova i temperature kod djece i odraslih. Znanstvenici Sveučilišta Uppsala nedavno su proveli istraživanje u kojem su otkrili kako ovaj lijek može imati utjecaj na razvoj djetetova mozga, a za nerođenu djecu mogao bi biti i znatno opasniji.

Znanstvenici su istraživanje proveli na miševima starima deset dana kojima su davali male doze paracetamola, a kasnije su na njima provodili istraživanje i proučavali njihovo ponašanje u kasnijoj, odrasloj dobi. Miševi su u odrasloj dobi bili hiperaktivni, poneki su imali poteškoće u ponašanju, kao i smanjenu mogućnost pamćenja u usporedbi s miševima koji za vrijeme provođenja istraživanja nisu dobivali paracetamol.

Znanstvenici pretpostavljaju kako duža izloženost paracetamolu za vrijeme razvoja mozga djeteta može utjecati na razvoj trajnih posljedica kognitivnih funkcija.

Kako bi se umanjile ili u potpunosti izbjegle moguće posljedice preporučuju smanjiti ili u potpunosti izbaciti korištenje paracetamola za vrijeme trudnoće i tek rođenim bebama.

Istraživačka studija objavljena je u Toksikološkom znanstvenom dnevniku Sveučilišta Uppsala.