Djeca kojoj je dijagnosticiran ADHD ili poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje trebali bi najmanje jednom godišnje biti ponovno pregledani i ispitani kod liječnika, jer se simptomi mogu unutar 12 mjeseci povući i liječenje nije više isto, upozoravaju znanstvenici.

Studija je uključivala tri grupe djece. Prve dvije grupe sačinjavalo je 27 prvašića i 24 učenika 4. razreda koji pokazuju znakove pomanjkanja pažnje ali im ADHD nije službeno dijagnosticiran. U trećoj grupi bili su mališani od 1. do 4. razreda osnovne škole, kojima je ADHD dijagnosticiran.

Učitelji su svake godine ocjenjivali razinu nepažnje među ovim učenicima te u suradnji sa znanstvenicima analizirali svako pojedino dijete.

Rezultati su pokazali da su kod gotovo svih mališana simptomi nepažnje bili u opadanju, a čak kod 25 do 50% djece simptomi ADHD-a su nestali, a nemir i nedostatak pažnje ušli su u granice “normale” za njihovu dob. Kod trećine djece simptomi ADHD-a u godinu dana su se povukli, odnosno sa 6 vidljivih simptoma, spali su na samo jedan.

Zašto je to važno otkriće? Zato što ono uklanja nepotrebna i ponekad skupa liječenja. Neka djeca čak uzimaju oralnu terapiju lijekovima, što postaje suvišno ukoliko se simptomi s godinama smanjuju.

Kod nekih mališana problemi u pažnji i koncentraciji mogu biti rezultat vanjskih faktora kao što je loša organizacija u razredu ili ometanje od strane drugih učenika. I to je jedan od razloga zbog kojeg najmanje jednom godišnje dijete treba ponovno podvrgnuti pregledu i praćenju simptoma hiperaktivnosti.

(JK, Izvor: HealthDay News)