Več četvrtu godinu za redom, portal najdoktor.com objavljuje popis najboljih liječnika i liječnica u Republici Hrvatskoj po preporukama pacijenata. Kriteriji po kojima su se i ove, kao i prethodnih godina, birali najbolji, ostali su nepromijenjeni, a ocjena je ovisila o:

a) ukupnom broju komentara

b) odnosu broja pozitivnih i negativnih komentara

c) kvaliteta samih komentara

Portal je naveo kako se u obzir nisu uzimali neargumentirani komentari, komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje iz razloga što u mnogim slučajevima doktorice i doktori ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijentica i pacijenata.

Najbolji ginekolozi u 2017. godini su:

Abdulkader Gharib – Vukovar 

Ivica Žuvela – Benkovac

Romana Švaljek-Toth, Alen Šelović – Bjelovar 

Slavko Marić – Biograd na Moru 

Ivan Vlastelić – Crikvenica 

Zoran Tešanović, Zoran Cikatić – Dubrovnik 

Darko Gusić, Mirjana Vrkljan-Radošević – Gospić 

Dejan Šakoronja – Jastrebarsko 

Linda Zanchi – Kaštela 

Edmond Paljušaj – Općina Matulji 

Zoran Popović, Siniša Matković, Sabina Galić, Mandica Galović, Renata Bečarević, Mirjana Rubin, Mirjana Glavaš, Dimitrije Milojković, Andrijana Muller-Vranješ, Mićo Rosso – Osijek 

Boris Uhač – Opatija 

Nero Marinović – Omiš 

Tomislav Perkov, Margaret Ličinić-Modrušan, Dragan Belci – Pula

Alen Dumančić – Pakrac 

Domagoj Dokozić, Krešimir Musić – Požega 

Lina Štefanić – Poreč

Irena Marinović  – Ploče 

Miodrag Vezmar, Miljenko Manestar, Marinko Marić, Ivan Saftić, Hrvoje Vlašić, Herman Haller, Dubravka Kalinić, Aleks Finderle – Rijeka 

Željko Blažinkov, Tomislav Grgurević, Vesna Ćosić,  Leonardo Tomić, Krešimir Barišić, Filomena Tolić-Kovačić – Slavonski Brod 

Vedran Hrboka, Tihomir Bušić, Teo Budimir, Tatjana Postrak-Jukić, Tanja Vukušić-Pušić, Smiljana Vidović-Filipović, Sandra Benzon, Robert Vulić, Nives Luetić, Marko Mimica, Jelena Marušić, Jakov Viđak, Ivan Palada, Dino Markovina, Damir Roje, Baldo Obad, Ante Radić, Ante Pecotić, Ante Mršić – Split 

Nenad Škvorc – Samobor 

Lidija Pejković – Solin 

Nelka Tomić – Šibenik 

Zdenka Japundžić – Vinkovci

Hrvoje Brijačak, Borislav Dokuzović – Varaždin 

Ivica Vlatković, Ilva Marić, Edita Tadić, Dominik Rukavina – Zadar 

Magid Ayoub – Zaprešić 

Lana Zlodi-Hršak, Dorotea Pavan-Jukić, Zrinka Komadina-Estatiev, Đurđa Žigmundovac-Klaić, Zlatko Topalović, Željko Duić, Zdravko Jeleković, Vladimir Novak, Zdenko Paral, Zahi Khouri, Vladimir Janđel, Višnja Tadić, Ljubomir Jokanović, Karlo Tomičić, Boris Franulović,  Višnja Latin, Danijel Šeba, Vedran Kardum, Ulla Marton, Trpimir Goluža, Ivan Bolanča, Držislav Kalafatić,  Tihana Mazalin, Sanja Tadić, Ivan Grbavac, Ante Vuković, Snježana Kašljević, Bruno Vuletić,  Snježana Belak, Sanja Boras, Romana Dmitrović, Sanja Gršić-Burić, Ratko Matijević, Pavo Perković, Ozren Grgić, Oliver Vasilj, Neven Tučkar, Nataša Šemnički, Mislav Herman, Miro Šimun Alebić, Milan Pavlović, Milan Kos, Martina Ujević, Mario Podgajski, Mario Kerner, Mario Ćurić, Marina Šprem, Maja Gudelj, Vladimir Blagaić, Lenija Pavić-Lugović, Krunoslav Kuna, Karmen Dubreta, Josip Đelmiš, Josip Valetić, Jasenka Grujić-Koračin, Ivka Djaković, Ingrid Marton, Ilija Alvir, Gordan Rački, Goran Vujić, Erden Radončić, Dženis Jelčić, Dražen Lučinger, Dražan Butorac, Dragana Ljubojević-Grgec, Darko Husar, Dario Majnarić, Danka Mirić-Tešanić, Duško Pall, Danijela Lučić, Damir Kovačević, Damir Bagović, Branko Rajhvajn, Berivoj Mišković,  Ana Zovak, Alenka Sirovec, Tomislav Župić – Zagreb.  

Najbolji pedijatri u 2017. godini su:

Danijel Kardoš – Belišće 

Ivona Brbora  – Dubrovnik 

Marija Spajić – Karlovac 

Livija Ceher-Ebner, Jadranka Petrović-Schneider, Jadranka Arambašić, Bojana Petrov-Križanović – Osijek 

Tatjana Ravnić-Bunčić, Sonja Vidulin, Mirna Milevoj-Ražem – Pula 

Srećko Severinski, Neven Čače, Sanjin Kilvain, Gordana Tomašić-Čubranić – Rijeka 

Vitomir Metličić, Snježana Kapor-Jeričević, Meira Kraus, Karolina Malić-Tudor, Dubravko Matić, Denis Mladinić-Vulić, Blanka Labura – Split 

Ilonka Artuković – Samobor 

Kornelija Kovač – Velika Gorica 

Davorka Vitlov-Čirjak – Zaprešić 

Erina Leona Cetinić, Đurđica Šešo-Šimić, Stipe Čular, Sandra Vukšić, Oskar Lučev ,Oleg Jadrešin, Miroslav Dumić, Milivoj Jovančević , Metka Regan, Marinka Marić, Lidija Sekulović-Uzelac, Iva Palčić, Dubravka Petrašević, Diana Puževski, Arnes Rešić, Andrea Kostinčer-Pojić, Andrea Cvitković-Roić,  Anica Bašnec-Brkić, Marijan Frković- Zagreb

Čestitke svima od srca!