U ovom trenutku diljem globalne akademske zajednice provodi se niz istraživanja i studija o uzrocima, dijagnosticiranju i najučinkovitijim tretmanima poremećaja iz spektra autizma. Jedna od novijih studija pokazuje da neka djeca prve simptome i znakove autizma počinju pokazivati tek oko 5. godine. Kod te grupe djece neki blagi simptomi mogu se javiti već u dobi od tri godine, ali još uvijek prolaze nedijagnosticirano jer se ne poklapaju s većinom kriterija za definitivnu dijagnozu prema standardiziranim testovima.

Drugim riječima, nije svaki poremećaj iz spektra autizma isti, pa se ni simptomi neće kod sve djece pojaviti oko druge godine života kako se do sad uzimalo. Tipična dob za prve pretrage i procjene je 24 mjeseca ili dvije godine, a dijagnoza se najčešće postavlja do 4. godine.

Postoje djeca koja idu na procjenu, ponekad i nekoliko puta u ranoj dobi, ali dijagnozu dobivaju tek kasnije. Ovo istraživanje objašnjava takve situacije.”, kaže voditeljica istraživanja Sally Ozonoff, profesorica psihijatrije i bihevioralnih znanosti sa Sveučilišta u Kaliforniji.

Skloni smo smatrati da ako autizam nije dijagnosticiran do 4. godine ili odmah nakon 2. godine i prvih procjena, da ga onda uopće nema. No pokazalo se da to ne mora biti tako i da dijete treba konstantno promatrati i biti budan i svjestan te po potrebi ponoviti procjenu i oko 5. godine. To je izuzetno važno zato što je djeci s poremećajem iz spektra autizma potrebna što ranija intervencija i pomoć kako bi ih se pripremilo za što samostalniji život, obrazovanje i funkcioniranje.

Dr. Ozanoff priznaje da se još uvijek radi o vrlo malom postotku djece kojima se dijagnoza uspostavlja nakon 5. godine, ali je ipak ostala iznenađena da ih uopće ima.
Ipak, potrebno je još istraživanja kako bi se ovi rezultati nedvojbeno mogli preslikati na opću populaciju.

Za sad je dovoljno izvući pouku u kojoj roditelji trebaju konstantno pratiti ponašanje djeteta, te čak i ako ono s dvije godine nije dobilo dijagnozu poremećaja iz spektra autizma, po potrebi ponoviti testiranja i kasnije.