Stvaranje pozitivnog stava prema sportu, odnosno fizičkoj aktivnosti vrlo je važna komponenta odgoja djece. Čak i ako roditelji sami nisu aktivni, mogu puno učiniti kako bi djecu usmjerili na zdrav stil života. To uključuje podršku djetetu prilikom angažmana u nekom od školskih sportova i/ili upis djeteta u neki od sportskih klubova.

Osim gibanja i vježbe koji imaju značajne benefite u rastu i razvoju, dijete može puno naučiti kroz participiranje u timskoj igri. Prije svega, naučit će da ako nešto želi postići, neki konkretan rezultat, da se za njega treba boriti, da treba vježbati i posvetiti se zadatku.

Druga važna životna lekcija bit će učenje o ponašanju u timu, kada je dobro izvježbana grupa predana zajedničkom cilju i surađuje za njegovo ostvarenje. Na osobnoj razini, dijete će ispitivati svoje fizičke granice izdržljivosti i vježbati disciplinu.

Djetetu treba prepustiti da samo odabere sport kojim se želi baviti, pa čak i ako je najniži u razredu, a želi trenirati košarku. Podrška i ohrabrenje najbolji su način da mu pomognete, kao i da mu kažete da ste ponsni na njega, da ga pohvalite za svaki uspjeh i pomognete mu na taj način da ostvari vlastita očekivanja, a sve to možete čak i ako niste ljubitelj sporta.

Nova kvalitativna istraživanja vezana uz sport i vježbanje (Sveučilište u Alberti) pokazuju da “dugoročan negativan stav prema fizičkoj aktivnosti može biti određen jednim pozitivnim ili negativnim iskustvom, a ovisno o osobnim karakteristikama trenera ili roditelja”. Drugim riječima, pozitivni poticaji mogu kod djeteta razviti cijeloživotnu ljubav prema sportu i vježbanju, a to je jedna od najkvalitetnijih vrlina koje u dijete možete usaditi za njegovu dugoročnu dobrobit. Važno je da se na isti način prema djetetu ponaša i učitelj, trener ili profesor, pa djelovanje odraslih mora biti uzajamno usklađeno.

Najvažnije je da sport i rekreacija budu:
1) prije svega igra i zabava
2) način na koji će se djeca laše, brže i bolje povezati s vršnjacima
3) opušteni, odnosno da se cijeli angažman djeteta ne svede samo na krajnje rezultate i pobjedu

Jer na kraju nije važno je li dijete pobjedilo ili izgubilo, već da razvija fizičku snagu i izdržljivost, da nauči kako surađivati s drugima i da nauči da je vježbanje zabavno, te da sve to zajedno ponese sa sobom u odraslu dob.
(JK)