Exergaming ili vježbanje kroz igru idealna je tjelesna aktivnost za školsku djecu. Sprečava debljinu, bolesti kralježnice, psihosocijalne poremećaje. Doc.dr.sc. Milivoj Jovančević, pedijatar, piše o exergamingu – konceptu vježbanja kroz igru, a članak nam je ustupio Mrak korak – klub interaktivnog plesa.

Koncept vježbanja kroz igru predstavlja uspješan spoj zabave, glazbe, kretanja i druženja. Riječ je o izvrsnom programu koji donosi korist na planu unaprjeđenja cjelokupnog psihomotornog razvoja, poboljšanju tjelesnog i duševnog zdravlja. Istovremeno ima i značajnu vrijednost u prevenciji poremećaja navedenih komponenti zdravlja djece i mladeži.

Nekoliko riječi o teorijskim konceptima na kojima se temelje spomenuta zapažanja:

1. Razvoj mozga

Od rođenja pa do navršene desete godine života mozak prolazi kroz nevjerojatno složene i brze pomjene. Konačni izgled i funkcija mozga ovise o nasljeđu, o biološkom potencijalu s jedne strane, i o podražajima izvana. Doživljaji i iskustva koja se ponavljaju ostavljaju trajne promjene u strukturi mozga. Inaktivnost i siromaštvo podražaja umanjuju stupanj punog iskorištavanja bioloških mogućnosti. Učenje, podražaji koji dolaze putem osjetila i ponavljanje kretnji pospješuju funkciju svih dijelova mozga.

No i nakon  desete godine života mozak treba podražaje radi očuvanja postignutih mogućnosti i zbog usvajanja novih. Što smo stariji, potrebno je više vremena i ponavljanja da se nove vještine usvoje.

Glazba svojom melodijom i ritmom ima značajni utjecaj na ove procese. Sa njom se susrećemo još u periodu prije rođenja, čak i prije negoli se razviju organi sluha. Na samom začetku, dijete prima glazbu osjetilima sa svoj kože. Po rođenju, sluša majčin glas, koji je također melodiozan. Uspavanke i zabavne pjesmice za djecu te rano bavljenje glazbom nedvojbeno povoljno utječu na razvoj govora i djetetov emocionalni razvoj.

2. Kretanje

Unatrag stotinjak godina uvjeti življenja su se značajno promijenili. U tom je periodu više čimbenika uvjetovalo da se manje krećemo. Prekomjerna urbanizacija i nedostatak slobodnih površina za igru, porast stadarda koji je povećao korištenje prijevoznih sredstava i unos suvišnih kalorija, kao i školski programi koji svojim opsegom i konceptom značajno oduzimaju vrijeme za slobodne aktivnosti igru i šport, svakako spadaju u skupinu najznačajnijih. Nažalost, tek trećina školske djece u Hrvatskoj zadovoljava preporučeni minimum Svjetske zdravstvene organizacije koja preporuča najmanje 1 sat dnevno tjelesnih aktivnosti. Osim što potpomaže pravilni razvoj koštano-mišićnog sustava, kretanje ga održava zdravim i funkcionalnim tijekom cijelog života.

Osim što se pokreti trebaju izvoditi u određenom opsegu i određenom snagom, potrebna je i njihova koordinacija. Vježbanjem se ona stječe, u početku kroz igru, kasnije kroz šport i rekreaciju. Ovaj segment kretanja je u bliskoj međusobnoj (interaktivnoj – dvosmjernoj) povezanosti sa funkcijom mozga.

Za kretanje je potrebna energija. U suvremenom društvu, naročito u urbaniziranim sredinama, prekomjerni unos kalorija predstavlja jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih problema. Pretilost se povećava eksponencijalno a Hrvatska spada među države sa visokim rizikom i učestalošću. Najnovija istraživanja su pokazala da 16% djece predškolske dobi ima povećanu tjelesnu masu i 5% već spadaju u kategoriju debelih. Javnozdravstveni značaj debljine se temelji na slijedećim činjenicama: 1.) 30% debele predškolske djece će biti debela do kraja života 2.) 60% debelih adolescenata ostaju debeli do konca života, 3.) 1/3  uzroka smrti u Hrvatskoj je neposredno uzrokovana debljinom, 4.) 2/3 uzroka smrti u Hrvatskoj je neposredno ili posredno uzrokovano  debljinom. Debljina je opasna zbog toga što vodi u neaktivnost, negaciju i zanemarivanje tjelesnog  što opet ima za posljedicu još jače debljanje. U tijelu se događa cijeli niz hormonskih i metaboličkih promjena koje povećavaju potrebu za hranom i to je jedan od razloga relativno slabog uspjeha liječenja debljine u djece (oko 10% uspjeha) i odraslih (oko 20% uspješnosti). Stoga je neizmjerno važno djelovati preventivno promoviranjem zdravih stilova života. Roditelji bi trebali svojim primjerom utjecati na usvajanje ovih stilova od strane svoje djece.

3. Prevencija upala dišnih puteva

U mirovanju, protok zraka kroz dišne puteve je 2-3 puta manji negoli za vrijeme tjelesnih aktivnosti, disanje je površno (plitko) i veliki dijelovi dišnih puteva se ne zrače. Protokom zraka se sluznica čisti i tie se sprječava razmnažanje bakterija, virus i gljivica koje mogu biti uzrokom upale. Kretnjem i brzim disanjem se jačaju mišići koji sudjeluju u disanju te disanje postaje snažnije i učinkovitije. Također je poznato da umjerena tjelesna aktivnost podstiče imuni sustav, stoga je on slabiji u osoba koje se malo kreću.

4. Emocionalni i socijalni aspekti

Duh i tijelo su nedjeljiva cjelina i svaki poremećaj na jednoj strani se izravno i snažno odražavaju na zdravlje drugog dijela. Kretanje, već samo po sebi, u mozgu oslobađa hormone ugode . Osjećaj pokretnosti, vitkosti i socijalne prihvatljivosti pridonosi dobrom emocionalnom zdravlju. Salbija pokretljivost i prekomjerna tjelena težina donose suprotne učinke i stvara se nesklad između emocionalnih potreba i tijela. Brojna istraživanja pokazuju niže dosege u općoj životnoj uspješnosti osoba koje se manje kreću i koja su pretila. U periodu djetinjstva i adolescencije, navedeni poremećaji nerijetko uzrokuju duboke traume i vode u izolaciju i/ili socijalnu patologiju (nasilništvo, bolesti ovisnosti i slično). Izgradnja svijesti o važnosti ravnoteže između duhovnog i tjelesnog , neobično su važni u periodu odrastanja.  U vrijeme kada su djeca izložena utjecajima različitih medija (TV, Internet, video igre) sve je češći problem njihova asocijalnost – manjak druženja sa drugima. U interakciji s drugima, dijete može steći realitetni uvid u vlastite sposobnosti – u čemu je bolji a u čemu je slabiji od drugih, i kako to može nadoknaditi. Važno je naglasiti, da ovaj proces treba biti pod nadzorom stručnog osoblja koji će metodologijom rada i psihološkom potporom osigurati  da se svako dijete koje sudjeluje u programu dobro osjeća i poboljša svoje psihofizičke mogućnosti.

Iskustva sa Exergaming programom, pokazuju da je riječ o aktivnosti koja  vodi brigu o svim aspektima rasta i razvoja djece. Podstiče kretanje, koordinaciju, izdržljivost, motivaciju, zabavan je i sprovodi se u društvu. Apsolutno je u skladu sa suvremenim načinom življenja i kao takav je odlično prihvaćen od djece.  Stoga se može preporučiti kao izvrsni javnozdravstveni program unaprjeđenja zdravlja djece i mladeži te prevencije debljine, bolesti koštanomišićnog  sustava, dišnih puteva i psihosocijalnih poremećaja.

Slijedom navedenog preporučam da se ovakav program učini dostupnim većem broju djece. Obzirom na specifične potrebe školske djece, primjereno je  sklopu redovitih školskih ili  tijekom izvanškolskih aktivnosti osigurati svakodnevno bavljenje tjelesnim aktivnostima. Uz tjelesne aktivnosti u redovitom školskom programu, potrebno ih je osigurati i u danima kada nisu predviđene, u trajanju od minimalno 15 minuta. Nadalje, potrebno je djelovati na stavove i  uvriježene običaje organiziranja proslava pri čemu treba pružiti informacije o zdravoj prehrani i potrebi za kretanjem. Osim primjerene teorijske nastave za roditelje i djecu, moguće je organizirati pokazne proslave  koje bi predstavljale praktični dio nastave. Dosadašnja su iskustva u nas i inozemstvu, pokazala da su ovako koncipirani programi dobro pihvaćeni i da značajno doprinose zdravlju djece i cijele zajednice.

VIŠE O EXERGAMINGU POTRAŽITE NA STRANICAMA  KLUBA MRAK KORAK.