Kad se djeca konstantno ponašaju loše, bezobrazno, kada su neposlušna, inatljiva, prkosna, roditeljima je često teško pronaći izlaz iz te situacije. Teško im je pronaći i nešto pozitivno u cijeloj situaciji, odnosno nešto za što bi se mogli uhvatiti kako bi mijenjali ponašanje svoje djece.

Prije više od 25 godina razvijena je tehnika odgoja zvana Nurtured Heart Approach ili Pristup njegujućeg srca koji nudi rješenje upravo za gore navedene probleme.

Kao društvo, općenito smo više fokusirani na negativno, na neuspjeh, nego na pozitivno. Od korova ne vidimo cvijeće i više se zamaramo korovom, nego što njegujemo lijepo bilje. Ove metafore služe za promjenu percepcije kod roditelja koji su više fokusirani na ono što dijete radi loše, a njegove dobre osobine i pozitivna ponašanja bivaju zasjenjena stalnim pričama, opomenama, prijetnjama, svađama i fokusom na djetetova loša ponašanja.

Pristup njegujućeg srca samo jednu trećinu fokusa stavlja na loše, negativne situacije, odnosno na kršenje pravila i postavljenih granica. Ostalo se u ovom pristupu temelji na njegovanju uspjeha (u smislu da se dijete osjeća uspješnim kod pozitivnog ponašanja) te na “filozofiji” da se naglasak ne stavlja ne neuspjehe u ponašanju.

Djeca koja se ponašaju loše, nisu automatski loše osobe. Vrlo je važno odijeliti osobu s njezinim karakternim osobinama od ponašanja te osobe. Tu ne postoji znak jednakosti. Djeca koja se loše ponašaju najčešće na taj način komuniciraju neku potrebu na način na koji znaju. Istovremeno roditelji rade kako najbolje znaju da pomognu i djetetu i sebi. Njegujuće srce je pristup koji uči roditelje kako da se snose s djecom koja su intenzivna, zahtjevna, teška.

Intenzivna i zahtjevna djeca koja se često etiketiraju kao zločesta, trebaju se prihvatiti upravo takvima kakvi jesu. Intenzivna energija koja u njima kola njihova je životna snaga i upravo ta snaga pretvara ih u produktivne odrasle ljude. No društvo takvu djecu često etiketira kao djecu s kojom nešto nije u redu, zločestu djecu, hiperaktivnu djecu kojoj trebaju lijekovi.

Ključ je u tome da se zahtjevnim mališanima pruži mogućnost da se fokusiraju na neke projekte u kojima će moći iskoristiti svoju energiju na produktivan način. Roditelji trebaju biti dosljedni i poticati dijete da energiju usmjeri na nešto što voli, da je kanalizira na inspirativan način.

Ciljevi spomenutog pristupa su:
– Shvatiti jedinstvenu dinamiku po kojoj vaše dijete funkcionira (npr. u kojim situacijama se ponaša nepoželjno, zašto, što želi postići ili poručiti, postoji li neko pravilo po kojem se ponašanje razvija i sl.)
– Preusmjeriti dijete da svoju intenzivnu i snažnu energiju upotrijebi za postizanje nekog uspjeha (ovdje se ne misli na doslovni uspjeh poput petice u školi ili osvajanja medalje na sportskom natjecanju, već uspjeha u smislu postizanja cilja koji je pozitivno i poželjno ponašanje)
– Izgraditi dublji osjećaj samopoštovanja, uspješnosti i vrijednosti u djetetu.

Koje metode koristiti?

Pristup njegujućeg srca svodi se na tri glavne metode ili stadija:

1. Apsolutno ne! Odbijam podržavati tvoje negativno ponašanje.
Neutralizacija negativnog ponašanja na način da se pretjerana pažnja i energija ne pridaju počinjenim greškama i lošem ponašanju (za to postoji metoda pod točkom 3). To znači roditeljski odgovor bez vikanja, bez optuživanja, bez batina, bez prijetnji, bez ucjena i sličnih gubitka živaca.

2. Apsolutno da! Podržavam tvoje pozitivno ponašanje.
Poticanje pozitivnog ponašanja na smisleni način, pridavanjem velike pažnje dobrim postupcima i djelima, poštivanju granica, uspješnom svladavanju izazova u ponašanju, uz otvorene pohvale i izražavanje ponosa.

3. Apsolutno jasno! Želim da ti pravedne i dosljedne granice budu jasne.
Sve granice i pravila su pravedni, kratki, smisleni. Postavljaju se na način da su djeci jasna, da su upoznati s posljedicama kršenja tih granica i da na njih pristaju.

Pozitivno ponašanje može se definirati kao niz manjih ciljeva, a djetetovo poštivanje granica i pravila kao njegov mali osobni put uspjehu. Poželjno ponašanje postavlja se kao cilj sam po sebi te se djetetova energija koja je intenzivna i snažna usmjerava na postizanje tih ciljeva i njegov osobni unutarnji uspjeh.

Intenzivna, teška, hiperaktivna djeca zapravo traže “povezanost i emocionalnu energiju” od roditelja. S vremenom podsvjesno znaju da ako će se loše ponašati, kršiti pravila i granice, da će dobiti više pažnje koju krivo interpretiraju kao veću povezanost i emocionalni odgovor od strane roditelja. Ako roditelji troše energiju na ono što ne žele kod svog djeteta (vikanjem, kaznama, prodikama, svađama), više toga neželjenog i dobivaju.

Metode Njegujućeg srca baziraju se upravo na toj razmjeni energija. Energiju koju želite primiti od djeteta, trebate mu i odašiljati. Želite da dijete bude dobro i da se pozitivno ponaša, ohrabrujte ga u tome, pokažite mu da mu vjerujete, posvetite tome fokus i pažnju. Roditelji trebaju osvijestiti da nema neke vanjske nagrade, izvan odnosa roditelj-dijete. Upravo su roditelji najveća nagrada djetetu, odnosno emocionalna energija i povezanost s roditeljima.

Osvijestite energiju koja u negativnim situacijama struji između vas i djeteta, osjetite je, stanite na nekoliko sekundi, a onda napravite suprotno od onog što bi inače napravili. Pokažite djetetu ljubav, razumijevanje, suosjećanje i poštovanje. U trenutku ćete osjetiti promjenu energije i u djetetu.

Više informacija pronaći ćete na službenim stranicama Difficult Child.