Učitelji, nastavnici, odgojitelji i profesori svjesni su i znaju sve pozitivne učinke čitanja priča djeci. Pozitivne učinke mogu vidjeti i sami roditelji koji svojim sinčićima i kćerkicama čitaju maštovite i zanimljive priče prije spavanja ili pak tijekom dana. Bolje verbalne vještine, vježbanje koncentracije, razvijanje logičkog mišljenja, bolja socijalizacija, poticanje kreativnosti, samo su neke pozitivne posljedice koje pokazuju djeca kojima se čita(lo).

Novost je da su sada i strukovne liječničke udruge, odnosno pedijatri, jednoglasno zatražili od svih svojih kolega da potiču roditelje da čitaju svojoj djeci od prvog dana, od dojenačke dobi. To nije samo načelni stav pedijatara već se radi o službenoj izjavi i stajalištu Savjeta Američke udruge pedijatara koji se bavi preporukama za poboljšanje zdravlja djece u ranom djetinjstvu. Američko udruženje pedijatara vrlo je važno na globalnoj razini. Njihove preporuke poštuju i često ih se drže pedijatri u zemljama diljem svijeta, jer počivaju na skupim, preciznim i vjerodostojnim istraživanjima.

Ukratko, i liječnici su ovom izjavom priznali važnost čitanja priča za opće zdravstveno stanje djece.

Ova nova pedijatrijska smjernica ima za cilj pomoći roditeljima da odgoje djecu sa višom razinom pismenosti i boljim verbalnim vještinama.

“Ovo je prvi puta da je Američko udruženje pedijatara pozvalo na poticanje pismenosti kod djece kao osnovnu komponentu primarne njege u pedijatriji”, kazala je autorica preporuke dr. Pamela High, direktorica odjela za razvojnu i bihevioralnu pedijatriju u Dječjoj bolnici Providence.

Pedijatri idu toliko daleko da promicanje pismenosti među malom djecom žele staviti u službeni program školovanja mladih stažista koji se odluče za pedijatriju.

Zašto je pismenost kod djece pedijatrima važna?

Djeca kojoj se čita dolaze u osnovnu školu s boljim verbalnim i kognitivnim vještinama, odnosno s boljim temeljima za postizanje školskog uspjeha. Školski uspjeh povećava šanse za bolji posao i općenito bolje uvjete života u odrasloj dobi. Bolji uvjeti života znače bolju prehranu, higijenu i bolju zdravstvenu skrb, odnosno duži, sretniji i zdraviji život.

Dokazano je da djeca kojoj se čita imaju bogatiji vokabular (znaju puno veći fond riječi). Bebe kojima se čita od prvog dana njihova života ranije usvajaju jezične oblike i zvukove koji su temelj za učenje govora. Osim toga, kada roditelji djeci čitaju priče prije spavanja, stvara se atmosfera potpunog povjerenja i bliskosti koja iznimno povoljno djeluje na emocionalni i socijalni razvoj djeteta.

Cilj ovih preporuka je da se pedijatri diljem svijeta informiraju i pripreme te konkretnim savjetima preporuče knjigice i sadržaje roditeljima svojih malih pacijenata, a ovisno o razvojnoj dobi mališana.