Većina studija koje su se bavile fizičkim kažnjavanjem ili udaranjem djece u odgojne svrhe, pokazalo je da ova metoda nije učinkovita te da je kontraproduktivna. Sada su objavljeni i rezultati megaistraživanja koje je analiziralo sva istraživanja na ovu temu u posljednjih 50 godina i pokazalo se isto – fizičko kažnjavanje djece nema nikakvih pozitivnih učinaka i vrlo je štetno za djetetovu dugoročnu dobrobit.

Stručnjaci sa Sveučilišta u Texasu i Sveučilišta u Michiganu detaljno su analizirali sva istraživanja unatrag 50 godina, a koja su uključivala više od 160.000 djece. Zaključak koji su donijeli je da djeca koju se tuče, kasnije imaju velikih problema s antisocijalnim ponašanjem, agresijom i mentalnim bolestima i poremećajima. Pod udaranjem se smatra hitac otvorenom šakom po guzi, leđima ili udovima. Čak 13 od 17 djece koja su bila diciplinirana batinama, pokazivalo je negativne oblike ponašanja i psihološko-emocionalne probleme.

Fizičko kažnjavanje postiže upravo suprotne posljedice od onih koje roditelji žele postići. Žele dugoročno disciplinirano, poslušno, odgovorno, društveno prilagođeno dijete, a u 80% slučajeva dogodit će se upravo suprotno. Dijete će imati još više problema u ponašanju i socijalizaciji.

Analiza je također pokazala da su roditelji koji su bili fizički kažnjavani kao djeca, skloniji isto tako disciplinirati svoju djecu, pa se “pošast” batina prenosi iz generacije u generaciju, što nikako nije poželjno u društvenom smislu. Pa ako se pitamo zbog čega je moderno društvo toliko agresivno, neprijateljski raspoloženo i problematičnog ponašanja, djelomičan odgovor leži i u odgoju koji je čitave generacije učio i odgajao na način da je nasilje prihvatljivo i da se udarcima rješavaju problemi.

Studija je objavljena u stručnom časopisu Journal of Family Psychology.