Današnji očevi koji su kao mali primali batine, najvjerojatnije neće na isti način kažnjavati svoju djecu, dok to nije slučaj sa majkama, tvrdi nova studija u SAD-u koja je uspoređivala ponašanje dviju generacija roditelja i to od 1979. godine do danas.

Istraživači sa Ohio State Universityja odlučili su istražiti da li oni koji su postali roditelji 90-tih godina slijede praksu svojih majki i očeva po pitanju fizičkog kažnjavanja djece. No pokazalo se da današnji roditelji pokazuju puno više ljubavi i pažnje djeci, više im čitaju i manje ih udaraju.

“Iznenadilo nas je to da su majke puno toga naučile o roditeljstvu od svojih majki, no kod očeva to nije slučaj”, izjavio je voditelj istraživanja Jonathan Vespa u priopćenju. Istraživanje je provedeno među 1.133 mladih roditelja, čije su majke sudjelovale u istraživanju od 1979. godine. Rezultati su pokazali značajne razlike u odgojnoj i roditeljskoj praksi.

Općenito uzevši, dogodio se veliki generacijski preokret u smislu da druga generacija roditelja puno manje udara svoju djecu no što je to radila starija generacija, odnosno manje no što su to radili njihovi roditelji.

Mlade majke koje su dobivale batine barem jednom tjedno kad su bile male, i same imaju duplo više šanse fizički kažnjavati svoju djecu u usporedbi s majkama koje nisu dobivale batine kao male.

S druge strane, očevi koji su kao djeca dobivali batine, svoju djecu puno manje udaraju. Oko 28% očeva udara svoju djecu u usporedbi s 43% majki. Rezultati upućuju da su u novoj generaciji roditelja majke preuzele ulogu discipliniranja djece, što je prije bio više-manje posao za očeve.

S druge strane, kod mladih roditelja čak 60% očeva i 73% majki pokazuje djeci više ljubavi u smislu više grljenja i maženja. Samo 40% roditelja starije generacije je ljubav i pažnju otvoreno pokazivalo djeci. Uz to, čak tri puta više mladih majki djeci svakodnevno čita u odnosu na majke starije generacije.
(JK, Izvor: Reuters)