Kada se pokušate registrirati na novi društveni servis Google+, ako niste punoljetni, dobit ćete sljedeću poruku: “Could not sign you in to Google+. You must be over a certain age to use Google+” (Ne možemo vas registrirati u Google+. Morate biti iznad određene dobi da biste mogli koristiti Google+). Ukratko, Google+ ne želi djecu na svojoj društvenoj mreži.

Google+ uskoro će biti dostupan za sve Smartphone uređaje s Android platformom te na iPhone telefonima, čime nova društvena mreža postaje dostupna svakome u svako doba, baš kao što je to Facebook. Facebook je iznimno popularan među djecom i mladima, no ima jako puno problema zbog negativnih posljedica korištenja svoje mreže među djecom (međuvršnjačko zlostavljanje, pedofilija, samoubojstva i drugi problemi vezani za korištenje Facebooka). Čini se da Google+ uči na iskustvu Facebooka i ne želi iste probleme u svojem dvorištu.

Nije poznato koja je to dob koju Google smatra primjerenom granicom i nigdje nije konkretno napomenuto. I kako Google zna koliko korisnik ima godina?

Google+ autorizira korisnički račun na temelju postojećeg korisnikova Google računa, odnosno sistem provjerava datum rođenja koji je korisnik upisao kada se prvi put registrirao na jedan od Googleovih servisa (Gmail, Google Docs, Picasa, Google Earth, You tube i sl.).

Naravno, djeca mogu prevariti Google na način da kreiraju potpuno novi korisnički račun i lažu o datumu rođenja, no kao i kod Facebooka, većina korisnika željet će koristiti Google+ s istinitim i stvarnim osobnim podacima. Kada jednom unesete datum rođenja prilikom registracije na Google, više ga ne možete mijenjati.

Roditelji mogu očekivati da će djeca prihvatiti novu mrežu ukoliko Google+ dosegne popularnost koju trenutno ima Facebook i privuče velik broj korisnika. Ukoliko primijete da je dijete postalo korisnik Google+ servisa, roditelji mogu biti sigurni da je lagalo za svoje godine prilikom registracije, a čime se izložilo mnogim potencijalno opasnim situacijama. 

Iako voditelji projekta Google+ tvrde da se ne radi o zamjeni za neku drugu društvenu mrežu, ostaje ista filozofija prema kojoj će se korisnici povezivati s prijateljima, ali u tzv. krugovima (circles). U jednom će krugu biti prijatelji (ali stvarni prijatelji iz realnog svijeta), u drugom poznanici, u trećem poslovni suradnici, a u četvrtom obitelj i tako dalje.

Google+ omogućit će i dijeljenje fotografija, članaka i videomaterijala, kao i chat s prijateljima. Drugim riječima, princip ostaje isti, uz neke novitete koje Facebook nema, pa je oprez roditelja svakako potreban. Informirajte se o Google+ društvenom servisu i pripremite na još jedan razgovor s djetetom o sigurnosti korištenja interneta.