Socijalne vještine su ponašanja koja pomažu djetetu u stvaranju socijalnih interakcija i kvalitetnih odnosa. Pridonose integraciji u vršnjačku skupinu i uspješnijem nošenju sa zahtjevima i izazovima koje pred njega postavlja okolina. Odnose se na vještine komuniciranja, rješavanja problema, odlučivanja, kreativnog i kritičkog mišljenja i upravljanja sobom, svojim emocijama i ponašanjem.

Socijalne vještine se uče od samog rođenja. Roditeljska odgovornost i skrb, odnos roditelj – dijete u ranom djetinjstvu te interakcija među članovima obitelji od iznimne su važnosti za razvoj socijalnih vještina djeteta. Odgovorno i brižno roditeljstvo pomaže djetetu vidjeti svijet u pozitivnom svjetlu i očekivati vrijedne odnose s drugima.

[PROČITAJ: Ponašanja koja ukazuju na nedovoljnu razvijenost socijalnih vještina kod djece]

Kako bi dijete poučili socijalnim vještinama, nije mu dovoljno samo pričati o tome kako treba biti ljubazno, velikodušno i sl., već mu treba osmisliti i omogućiti situacije u kojima ih može učiti i usvojiti. Pa stoga:

Pružite djetetu priliku za igranje s drugom djecom

Za usvajanje socijalnih vještina, djetetu je potrebna prilika da se igra s djecom. Ne postoji zamjena za iskustvo koje djeca stječu druženjem s vršnjacima. Djeca razvijaju bolje socijalne vještine kada mogu održati stalne prijateljske odnose kroz duga razdoblja te postaju osjetljivija za druge. Ako je dijete socijalno nesigurno, dobro je povećati njegovu sigurnost na način da mu pomognete isplanirati i strukturirati aktivnosti koje će raditi kada pozvana djeca dođu.

Naučite dijete dijeliti

Djeca u načelu ne znaju kako dijeliti. Kada dijete uzme tuđu igračku, pustite ga da pokuša samo riješiti nastalu situaciju. Ako to ne zasmeta drugo dijete, podsjetite svoje dijete da treba pitati prije nego što posudi. Umiješajte se tek kada primijetite da bi se netko mogao ozlijediti ili uznemiriti, na način da igračka ostane kod djeteta koje se prvo igralo s igračkom. Neka se igra određeno vrijeme ili dok igra ne završi. Poželjno je u počecima djetetu ograničiti igru na kraće razdoblje. Dok se igra igračkom, pokušajte ga zainteresirati za neku drugu igračku. Ako želi baš tu igračku, pokušajte mu pažnju usmjeriti na drugi kraj sobe ili čak u drugu prostoriju dok ne dođe opet njegovo vrijeme igre.

Njegujte kvalitetne socijalne interakcije

Djeca često ne znaju izraziti što žele. Mogu postati fizički agresivna, udariti ili štipnuti da dobiju igračku ili da izbjegnu dijeliti ju. Druga pak djeca su pasivnija, mogu plakati kad žele igračku ili kad netko uzme njihovu. Za poticanje kvalitetnih socijalnih odnosa, važno je naučiti ih djelotvorne i socijalno prihvatljive načine izražavanja svojih osjećaja i želja.

Učite dijete rješavati probleme

Roditelji ne moraju znati odgovore na sve djetetove probleme da bi mu mogli pomoći u razgovoru. Često nema jednostavnih odgovora na većinu dječjih problema s vršnjacima. Djeci pomaže naučiti kako razmišljati o odnosima i vagati posljedice svojih postupaka za sebe i za druge. Djeca ohrabrena razmišljati o tuđim osjećajima i potrebama pozitivnija su i suradljivija prema vršnjacima.

Potkrepljujte poželjna ponašanja

Izrazito je važno verbalno potkrijepiti dijete svaki put kada pokazuje primjereno, adekvatno ponašanje i reakcije. U načelu treba izbjegavati kažnjavanje jer ono za dijete ima komponentu ukazane pažnje (pri kažnjavanju obično vičemo, emocionalno se angažiramo). Npr. sramežljivo dijete treba pohvaliti i ohrabriti kada se druži s vršnjacima, koliko god to rijetko bilo, pohvaliti ga možemo i u društvu vršnjaka. Ne treba mu poklanjati pažnju kada se primjerice krije od gostiju.

Budite model primjerenog ponašanja

Roditelji su najvažniji učitelji djetetu, svojim ponašanjem ga uče koje ponašanje je primjereno. Dijete koje uči od roditelja kako adekvatno rješavati sukobe, izražavati ljutnju ili se nositi sa stresom bez agresivnog ponašanja, uspješnije će, na sličan način, rješavati svoje sukobe. Ono koje uči od roditelja kako pažljivo slušati druge, komunicirati i odnositi se prema drugima s poštovanjem, vjerojatnije će se tako i samo ponašati prema svojim vršnjacima i okolini.

Igrajte se s djetetom kao vršnjak, samo za zabavu

Dijete uči ključne socijalne vještine kroz igru s drugom djecom, ali isto tako puno nauči i kroz igru s roditeljima. Dijete s kojim se roditelji često igraju, ima usvojene socijalne vještine i bolje se snalazi s vršnjacima. Roditelji socijalno kompetentnije djece češće se smiju, izbjegavaju kritiziranje djece za vrijeme igre, otvoreni su prema dječjim idejama i ne daju previše uputa.

Igrajte uloge

Primjerice, ako je  dijete sramežljivo, recite mu: ”Hajde da sam ja tvoj najbolji prijatelj. Uvijek se igramo onog što ja predložim i idemo kamo ja želim. Zamisli da ti danas želiš u kino jer film koji želiš gledati igra zadnji dan, a ja želim ići u zoološki vrt. Pokušaj me uvjeriti da idemo danas u kino.” Zabavljajte se pritom, kako bi dijete shvatilo da druženje s drugima služi tome da se dobro osjećamo. Nakon igranja uloga razgovarajte kako se dijete osjećalo u svojoj ulozi.

Odgajajte dijete toplo i podržavajuće

Potrudite se oko svog odnosa s djetetom, djeca koja se osjećaju usamljeno u odnosu sa svojim roditeljima, također se značajno češće osjećaju usamljeno i u odnosu s vršnjacima. Pokažite interes za djetetov svakodnevni život. Podijelite s njime njegove radosti, tuge, bojazni i snove. Time mu pokazujete da je važno i vrijedno takvo kakvo je.

 

(Izvor: Poliklinika za zaštitu djeca grada Zagreba)