Koliko istine ima u svima poznatoj izreci „Batina je izašla iz raja“? I dok neki kažu kako nema ništa loše u tome da se dijete ponekad i fizički kažnjava, jedna od novijih studija s time se ne bi složila.

Sveučilište u Texasu još je jedno u nizu koje je upozorilo na štetne posljedice fizičkog kažnjavanja djece. Naime, provedeno je istraživanje koje je uključivalo čak 160 000 djece koja su bila izložena fizičkim kaznama od strane roditelja (koje se ne mogu svrstati u kategoriju fizičkog zlostavljanja). Dobiveni rezultati jasno su pokazali kako batine dijete neće disciplinirati, štoviše, učinak će biti potpuno suprotan – iako su roditelji uvjereni da čine dobro za svoje dijete. Znanstvenici su iz studije izvukli jasan zaključak – djeca koja su izložena fizičkom kažnjavanju, više će se suprotstavljati roditeljima, te neće biti discipliniranija.

Što se dugotrajnijih posljedica fizičkog kažnjavanja u djetinjstvu tiče, proučen je i taj aspekt. Dobiveni rezultati govore kako je kod odraslih, koji su u djetinjstvu bili ponekad fizički kažnjavani, veći rizik od pojave mentalnih oboljenja, kao i razvitka antisocijalnog ponašanja. Neka istraživanja čak spominju i pojavu neugodnih napadaja panike u kasnijem životu.

Budući da ovo nije prvo (a sigurno niti posljednje) istraživanje koje je zaključilo kako batine u djetinjstvu češće imaju negativne posljedice na psihički razvoj djeteta, vrijeme je da se roditelji ipak usredotoče na razgovor s djetetom. Jer, za razliku od batine iz raja s početka priče, postoji i izreka koja kaže kako se razgovorom sve može riješiti.