Portal o trgovini robom široke potrošnje Ja TRGOVAC i Agencija za istraživanje tržišta Hendal tijekom rujna 2017. godine proveli su jedno zanimljivo istraživanje o konzumaciji čokolade u kojem je sudjelovalo više od 400 hrvatskih građana starijih od 15 godina. Do kakvih su rezultata došli?

Čokolada je namirnica koja se najčešće konzumira nekoliko puta tjedno, što kao svoj odgovor navodi 43,9 % građana Hrvatske, a nešto manje, njih 33,5 %, konzumira je nekoliko puta mjesečno. Za 10 % građana čokolada je dio svakodnevne prehrane, a jednak broj navodi da je konzumira rijetko, svega nekoliko puta godišnje. Vrlo mali broj (2,6 %) ističe pak da čokoladu uopće ne konzumira.

Čokoladne table preferirani su izbor konzumenata čokolade – najčešće ih konzumira 91,3 % građana. Ostali čokoladni proizvodi imaju male udjele pa tako 5,2 % ispitanika konzumira praline, dok čokoladne prutiće konzumira 3,5 % ispitanika.

Pri konzumaciji čokoladnih tabli, oko trećine ispitanika navodi da pojede jedan red (32,3 %) ili dva do tri reda (35,2 %). Onih koji jedu više ima manje pa je tako 14,7 % ispitanika koji pojedu pola table te 13,9 % ispitanika koji “smažu” cijelu tablu. Vrlo skromnih konzumenata, onih koji pojedu samo jednu kockicu imamo svega 4 %.

Kada se bira između domaćih i uvoznih proizvoda, većina ispitanika (63,5 %) bira čokoladne proizvode domaćih proizvođača, dok 36,5 % češće kupuje čokoladne proizvode stranih proizvođača.

Više od polovice ispitanika (58,9 %) navodi da cijena ima velik utjecaj na njihov izbor čokolade te da kupuju isključivo čokolade na akciji, dok 41,1 % građana uvijek kupuje istu marku čokolade bez obzira na akcije.

(Izvor: Ja TRGOVAC)

Pozitivni učinci tamne čokolade na zdravlje djece