U Hrvatskoj više od 1500 djevojčica i dječaka živi u institucijama čekajući priliku za odrastanje u obitelji. Brojni su razlozi zbog kojih djeca ne mogu živjeti sa svojim najbližima. Ponekad je to zbog bolesti ili smrti mame i/ili tate, a najčešće je riječ o ozbiljnom zanemarivanju i zlostavljanju zbog čega se roditeljima oduzima dijete. Nekolicina djece završi u udomiteljskim obiteljima koje su privremeno rješenje dok se ne srede prilike u biološkoj obitelji ili ne donese odluka o trajnom zbrinjavanju djeteta.

Udomiteljskih obitelji svakim danom sve je više, pa smo i mi sami odlučili istražiti proceduru udomljavanja djece na našim prostorima. Zanimalo nas je sljedeće: tko (ne) može postati udomitelj, koliku novčanu naknadu dobivaju udomitelji, koje su njihove obveze, postoji li dobna granica za udomiteljstvo te koliko djece može primiti udomiteljska obitelj. Prva stanica nam je bila internetska stranica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo-udomitelji za djecu na kojoj smo uspjeli pronaći sve potrebne informacije. Forum je osnovan 2008. godine i okuplja 12 udruga udomitelja diljem Hrvatske.

Što je udomiteljska obitelj i kakva ona može biti?

Udomitelji mogu biti udomiteljska obitelj ili udomitelj samac koji posjeduju dozvolu za obavljanjem udomiteljstva. Udomiteljska obitelj je pripremljena i posebno educirana obitelj koja prihvaća korisnike i brine o njihovim potrebama.

Za razliku od smještaja u ustanovu, udomiteljstvo predstavlja humaniji i prirodniji oblik skrbi budući da se korisniku osigurava obiteljsko okruženje i omogućuje održavanje socijalnih veza.

Tko može postati udomitelj?

Udomitelj, u pravilu, može biti svaka odrasla osoba koja ima osnovne uvjete za život: zadovoljavajuće stambene prilike i prihode, zdravstveno stanje i pozitivan odnos prema životu.

Tko ne može biti udomitelj/ za koje osobe nije udomiteljstvo?

 • Udomitelj ne može biti osoba kojoj je oduzeto roditeljsko pravo, koja nema osnovne uvjete za život, koja je bolesna, sklona nasilju te zlouporabi alkohola i droga.
 • Udomiteljstvo nije za one koji žele dodatni izvor prihoda kao rješenje za vlastite egzistencijalne probleme.
 • Udomiteljstvo nije za osobe koje su nestrpljive, prezahtjevne ili s previše drugih obaveza.

Koje su obveze udomitelja?

 • Udomitelj i udomiteljska obitelj pružaju djetetu koje im je upućeno na smještaj usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju i njezi, čuvanja, odgoja, organiziranja slobodnog vremena, prijevoza te druge usluge ovisno o potrebama djeteta ili odrasle osobe
 • Udomitelj je obvezan postupati po uputama Centra korisnika i Centra udomitelja, te poduzimati mjere utvrđene individualnim planom
 • Udomitelj je obvezan voditi evidenciju, te redovito izvješćivati Centar korisnika o svim važnim životnim okolnostima (2 puta godišnje)
 • Udomitelj je obvezan poticati kontakte korisnika s vlastitom obitelji i drugim srodnicima
 • Udomitelj je obvezan osigurati zaštitu dostojanstva, osobni integritet i tajnost podataka o korisniku
 • Udomitelj je obvezan sudjelovati u edukacijama koje provodi nadležni Centar

Kako postati udomitelj?

Nakon što dobro razmislite i porazgovarate sa svim drugim članovima svoga kućanstva, javite se najbližem Centru za socijalnu skrb, kojem podnosite formalni zahtjev i koji će provesti postupak provjere podobnosti za udomitelje: socijalni radnici posjetit će vas u vašem domu, a zatražit će i neke osnovne dokumente. Potom ćete biti pozvani na seminar za buduće udomitelje.

Kakvu pomoć dobivaju udomitelji?

Udomitelji primaju utvrđeni iznos mjesečne naknade za pokrivanje neposrednih troškova djeteta te osobnu naknadu (samo nesrodnički udomitelji). Uz to, moguće je ostvariti dodatne naknade za posebne situacije (opremanje djeteta za školu, kupnja odjeće i obuće i sl.), u dogovoru s Centrom za socijalnu skrb. Udomitelji imaju pravo i na stručnu pomoć te savjetovanje pri rješavanju problema u odnosima s djetetom ili s djetetovim roditeljima.

Više informacija o visini novčane naknade udomitelja možete pogledati OVDJE.

Dozvola (licenca) za udomiteljstvo

Po uspješno završenom postupku i seminaru, Centar za socijalnu skrb izdat će vam dozvolu (licencu) za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, nakon čega se dozvola mora obnoviti. S tom dozvolom postajete dio sustava socijalne skrbi o djeci, što znači da se na vas može računati pri traženju najpogodnijeg smještaja za neko dijete. Prilikom svakog pojedinog udomljavanja važno je pronaći optimalno rješenje – ono koje je najbolje i za dijete i za udomiteljsku obitelj.

Koja je dobna granica za udomiteljstvo?

Kod prvog davanja dozvole udomitelj ne može biti stariji od 60 godina. Kod smještavanja djeteta bitna je dobna razlika udomitelja i djeteta, koja ne smije biti manja od 20 godina (npr. Udomitelj star 25 godina ne može udomiti dijete starije od 5 godina), niti veća od 50 godina (npr. Udomitelj star 60 godina ne može udomiti dijete mlađe od 10 godina). Udomitelj također ne može biti osoba mlađa od 21 godine.

Koliko djece može primiti udomiteljska obitelj?

 • Udomiteljska obitelj – može biti smješteno najviše troje djece ( iznimno – ako se radi o braći i sestrama)
 • Udomitelj samac – može skrbiti najviše o dvoje djece ( odnosno o jednom s težim teškoćama u razvoju)

 

Iako je udomiteljstvo zamišljeno kao privremeni oblik skrbi, nerijetko se događa da djeca u udomiteljskim obiteljima ostaju do punoljetnosti, odnosno prestanka redovnog školovanja. Postoje slučajevi u kojima i nakon prestanka udomiteljstva djeca ostaju u obiteljima, jer su tijekom godina stvorili s udomiteljima jaku vezu.