Nagradu Barbara Petchenik pokrenulo je Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association – ICA) 1993. godine kao uspomenu na Barbaru Petchenik, dopredsjednicu toga društva i kartografkinju koja je cijeli život radila s kartama i djecom. Nagrade se dodjeljuju svake druge godine za vrijeme međunarodne kartografske konferencije, po mogućnosti barem jedna za svaki kontinent, s posebnom pažnjom posvećenom dobi djeteta koje je nacrtalo crtež. Ciljevi natjecanja su promoviranje dječjeg kreativnog prikazivanja svijeta u grafičkom obliku, poboljšanje njihove kartografske percepcije i percepcije okoline.

 

Pravila natjecanja

Zemlje članice ICA-e (Međunarodnog kartografskog društva, a među njima je i Hrvatska) prikupit će dječje likovne radove na temu “Volimo karte” (We love maps) što su ih nacrtala djeca mlađa od 16 godina. To je tema sljedeće izložbe dječjih radova na međunarodnoj kartografskoj konferenciji koja će se održati 2–7. srpnja 2017. u Washingtonu D.C., SAD.

Međunarodni žiri posebno će obratiti pažnju na tri kriterija:

 1. prepoznatljivost poruke
 2. kartografski sadržaj i
 3. kvalitetu izvedbe.

Osim toga žiri će ocijeniti i:

 1. prepoznatljivost veze između oblika i upotrebe kartografskih elemenata koji se kreativno povezuju s temom
 2. prepoznatljivost cijelog ili većeg dijela svijeta, gdje se ocjenjuju relativni odnosi, raspored i oblici kopna i mora, već prema dječjim dobnim skupinama
 3. prikladnost kartografskih elemenata kao što su npr. znakovi, boje, imena i sl., a koji se odnose na temu, te:
 • jasnoću i čitkost točkastih, linijskih i površinskih znakova, u skladu s medijem izražavanja, bilo da se radi o papiru ili drugoj površini
 • izražajnost i pogodnost upotrebe boja, razlikovanje i zasićenost
 • cjelokupna estetika, balans i harmonija među slikovnim elementima.
 • Veličina karte ne smije preći format A3 (420 mm × 297 mm). Površina karte treba biti ravna, a ukoliko postoje zalijepljeni elementi oni ne smiju biti viši od 5 mm i trebaju biti dobro učvršćeni. Karta treba biti izrađena od nelomljivih materijala. Nije dozvoljeno upotrebljavati pomične elemente koji pokrivaju dijelove crteža (izabrani crteži bit će skenirani ili fotografirani, te cijeli crtež treba biti vidljiv). Nije dozvoljena upotreba trošnih materijala (poput biljaka ili listova), a crteži ne smiju biti plastificirani ili laminirani.
 • Izbor kartografske projekcije kao osnove za stvaranje obalnih linija i drugog osnovnog materijala (npr. međunarodnih granica i mreže meridijana i paralela) nije ograničen. Karta treba biti izvorni likovni rad koji je izrađen upotrebom tradicionalnih metoda (npr. olovke u boji, vodene bojice i dr.) ili s pomoću računala.
 • Svaka karta mora sadržavati sljedeće informacije na naljepnici (može se preuzeti s web-stranica HKD-a) pričvršćenoj na poleđini: naslov na engleskom ili francuskom, ime, dob, e-adresu, adresu škole ili vrtića i zemlju autora.
 • Roditelji pobjednika na natječaju u Hrvatskoj (koji su odabrani kao predstavnici Hrvatske na međunarodnoj izložbi) moraju potpisati službeni obrazac ICA-e da se slažu sa sudjelovanjem svoje djece na natječaju i budućem publiciranju njihovih likovnih radova.
 • Dječji radovi koji pristignu na natječaj ne vraćaju se pošiljatelju (sudioniku natječaja).
 • Svaki natjecatelj se slaže da njegov rad ICA, UNICEF ili Hrvatsko kartografsko društvo mogu reproducirati bez posebnog dogovora ili plaćanja određenog iznosa za autorska prava.
 • Izvršni odbor ICA-e poslat će pobjedničke radove UNICEF-ovu Međunarodnom odboru za umjetnost kao prijedloge za razglednice.
 • Natjecateljske karte arhiviraju se u Arhivsko-istraživačkim zbirkama Knjižnice Sveučilišta Carleton u Kanadi (Archives and Research Collections at Carleton University Library) i pripremaju se za objavljivanje na internetu.

Detaljni prikazi dosadašnjih sudjelovanja Hrvatske na međunarodnim kartografskim izložbama mogu se naći u časopisu Kartografija i geoinformacije i na web-stranicama HKD-a u rubrici Dječja kartografija.

 

Sudjeluj i ti!

Natjecanje u Hrvatskoj provodi Hrvatsko kartografsko društvo. Radove za natječaj treba poslati najkasnije do 17. ožujka 2017. na adresu koordinatorice za Hrvatsku:

Doc. dr. sc. Ivka Kljajić
Hrvatsko kartografsko društvo
Kačićeva 26
10000 Zagreb

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 01/ 46 39 481, faks: 01/ 48 28 081 ili
e-poštom: ikljajic@geof.hr

Šest najboljih dječjih radova iz Hrvatske na temu “Volimo karte” (We love maps) bit će izloženo na izložbi dječjih radova u sklopu 28. međunarodne kartografske konferencije u Washingtonu D.C., 2–7. srpnja 2017.