Uz bojanje jaja i ukrašavanje doma, za vaše smo malene kreativce pripremili i tri uskrsne bojanke za print.

Kada ih obojite njima možete ukrasiti dječje sobe, ali nam i poslati fotografije vaših uradaka. Kada kliknete na svaku od donjih sličica, bojanke će se otvoriti u pdf formatu, nakon čega ih možete spremiti na računalo ili odmah isprintati. A sada zaposlite kreativne ručice i želimo vam dobru zabavu!

uskrsnja bojanka 1

uskrsnja bojanka 2

uskrsnja bojanka 3