Slijedom inicijative ministarstva zdravstva i ministarstva policije, uskoro kreće izrada dječjeg registra ozljeda. Ova inicijativa je rezultat porasta broja lomova kostiju te općenito ozljeda, a one se ponajprije događaju kod kuće te u sportskim i …

Američka agencija za hranu i lijekove (Food and Drug Administration – FDA) pokušat će ubrzati postupak odobravanja lijeka koji bi trebao riješiti osnovne simptome autizma. Farmaceutska tvrtka Yamo Pharmaceuticals objavila je ovog tjedna …

Udruga Međunarodni institut prirodnog zdravlja (MIPZ) upisuje nove polaznike na program ZDRAVA DJECA za djecu sa psiho-fizičkim poteškoćama (hiperaktivnost, poremećaji koncentracije i komunikacije, strahovi, povučenost, anksioznost, depresija, alergije, astma, noćno mokrenje i dr.), …