Vlada je danas usvojila Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić istaknula je važnost suradnje s udrugama i lokalnom zajednicom u ostvarivanju ciljeva strategije.

Strategija se fokusira na četiri glavna cilja – unaprjeđenje i osiguravanje usluga prilagođenih djeci u pravosuđu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, obrazovanju, sportu, kulturi, na eliminaciju svih oblika nasilja nad djecom te osiguranje prava djece u ranjivim situacijama, kao i aktivno sudjelovanje djece.

“Strategija ima poseban naglasak i na tjelesno i mentalno zdravlje djece, razvoj sustava koji će im u tome pomoći, kao i na izgradnji sustava koji će pomoći roditeljima kojima je potrebna pomoć u roditeljstvu”, dodala je ministrica Opačić.

Prema Strategiji, za svaki od četiri cilja, temeljem analize postignuća i poteškoća, definirani su prioriteti, konkretni ciljevi te uz njih vezane mjere i nositelji. Za koordinaciju i praćenje provedbe Strategije, kao i usklađivanje s drugim srodnim strategijama i nacionalnim dokumentima, nadležno je Vijeće za djecu, a Vlada će usvajati dvogodišnje, odnosno trogodišnje akcijske planove za provedbu Strategije.