Poznati hrvatski demograf Stjepan Šterc napravio je najnoviju demografsku studiju, a neki podaci, kako kaže, šokirali su i njega samog.

Prema projekcijama, demografsko stanje u Hrvatskoj je alarmantno. Broj zaposlenih i broj umirovljenika ubrzo će biti jedan naprama jedan. Iseljavanje je također jedan od gorućih problema jer prema nekim podacima, tijekom prošle godine, u Njemačku je otišlo 57 tisuća Hrvata, a u Austriju njih oko 5 i pol tisuća.

Broj registriranih osiguranika veći je nego što je broj stanovnika, a u sljedećih pet do deset godina, odnos stanovništa starijeg od 65 godina i stanovništva mlađeg od 19 godina bit će dva naprama jedan.

Ako se ovi loši demografski trendovi nastave, 2031. godine, Hrvatska će brojati samo 2,9 milijuna stanovnika.