Čini se da Hrvatska nije jedina zemlja u kojoj problem broj jedan postaje međuvršnjačko nasilje, jer iz Velike Britanije dolaze uznemirujuće vijesti da većina tamošnjih tinejdžera misli da je nasilje prema ženama prihvatljivo, ukoliko za njega postoji “opravdanje”.

Istraživačica Nancy Lombard sa Sveučilišta u Edinburghu intervjuirala je 89 djece starosti 12 godina. Otkrila je kako “se djeca nisu slagala da je nasilje u redu, ali su tražili razloge i opravdanje u nasilju ukoliko je žena učinila nešto loše”.

Iako je uzorak ispitanika bio mali, rezultati su svejedno uznemiravajući, a najviše zbog razloga koje su djeca opisivala kao nešto loše.

Oko 80% ispitane djece vjeruje da je prihvatljivo da muškarac udari partnericu ukoliko večera nije na stolu u vrijeme kada ju je očekivao. Isto tako, većina djece smatra da je u redu udariti ženu, ako je počinila preljub.

Nancy Lombard je također otkrila da tzv. mentalitet igrališta gdje djevojčice uče da ih “dječaci povlače za kosu zato što im se sviđaju”, priprema ih da jednog dana prihvaćaju nasilje kao normalno.

Komentari ovog mini istraživanja izmeđuostalog navode kako je neprihvatljivo da djeca u osnovnoj školi misle da bilo koji oblik nasilja usmjeren prema ženama ima opravdanje. Ukoliko u tako mladoj dobi smatraju da je u redu udariti ženu ako večera kasni, pitanje je u kakve će se osobe razviti kasnije u životu.

(JK, Izvor: womensrights.change.org)