VAFI – internacionalni festival animiranog filma djece i mladih Varaždin, nezavisan je filmski festival koji promiče kulturno stvaralaštvo djece i mladih, a specijaliziran je za animirane filmove koje su izradila djeca ili mladi do 18 godina. Prijave za sudjelovanje u ovogodišnjem izdanju primaju se do 20. siječnja.

Osnovni program Festivala ima natjecateljski karakter, a održava se u Varaždinu, od 12. do 15. travnja 2012. godine. Pravo sudjelovanja na Festivalu imaju animirani filmovi dovršeni poslije 1. siječnja 2010. godine, ako nisu bili prijavljeni na VAFI 2.

Kategorije:
– MINI (djeca do 10 godina starosti);
– MIDI (djeca od 11 do 14 godina starosti);
– MAXI (mladi od 15 do 18 godina starosti).

Ukoliko su na filmu surađivala djeca koja spadaju u različite kategorije Festivala – film se raspoređuje u kategoriju kojoj po godinama pripada najstariji sudionik u filmu.

Filmovi se šalju isključivo u DVD – PAL formatu, sve regije. Broj prijavljenih filmova ni trajanje pojedinačnog filma nije ograničeno. Svaki film mora biti na zasebnom DVD-u na kojem je naveden točan naslov filma. Za svaki film potrebno je u potpunosti ispuniti zasebnu prijavnicu. Ako se u filmu koristi govor koji nije engleski – potrebno je film opremiti engleskim titlovima kao sastavni dio filma.

Filmske kopije se ne vraćaju. DVD kopije filmova bit će sačuvane u arhivi Festivala. Troškove i rizik slanja filmova snosi pošiljatelj te time oslobađa svake odgovornosti organizatora Festivala. Na pošiljci mora biti naznačeno: ‘nema komercijalnu vrijednost, samo u kulturne svrhe’.

Izbor filmova za natjecanje učinit će Selekcijska komisija. Članovi Selekcijske komisije su osobe povezane s animiranim filmom na bilo koji način, a postavljene od strane organizatora, a nisu ni na koji način povezani s prijavljenim filmovima. Članovi Selekcijske komisije imaju isključivo pravo odabira filmova za natjecanje na festivalu te nisu dužni sudionicima obrazlagati svoju odluku. Njihova odluka je konačna.

Organizatori festivala će najkasnije do 5. ožujka. 2012. putem e-maila obavijestiti autore o ulasku u službenu konkurenciju Festivala.

Festival neće isplaćivati nikakve naknade za projiciranje selektiranih filmova. Organizator zadržava pravo prikazivanja odabranih filmova ili dijelova filmova u svrhu prezentacije Festivala.

Službeni festivalski žiri ima tri člana – dva internacionalna i jednog iz Hrvatske. Članovi žirija su osobe povezane s animiranim filmom na bilo koji način, a postavljene od strane organizatora te nisu ni na koji način povezani s prijavljenim filmovima. Žiri će dodjeljivati pet nagrada po kategoriji – jednu prvu i četiri ravnopravne druge nagrade. Prva nagrada u svakoj kategoriji su statua i diploma, a druga diploma.

Organizatori će nakon selekcije filmova, a najkasnije do 5. ožujka 2012., kontaktirati odgovorne osobe navedene u Prijavnici filma izabranog za natjecanje i dogovoriti mogućnost besplatnog boravka na Festivalu. Maloljetni gosti Festivala, moraju biti u pratnji odrasle osobe. Jedna odrasla osoba po klubu/školi/radionici/individualnom radu bit će smještena u hotel o trošku organizatora. Troje djece po klubu/školi/radionici/ individualnom radu bit će smješteno u privatne domove varaždinskih obitelji. Organizator ne snosi putne troškove sudionika.

Slanje filma na VAFI znači da sudionik ima autorska prava na film te da preuzima svu odgovornost za kršenje tih prava. Sudionici snose punu odgovornost za istinitost podataka navedenih u Prijavnici. Lažne ili nepotpune informacije rezultirat će isključenjem prijavljenog filma iz natjecanja. Festival je odgovoran za protokol i program svih festivalskih događanja. Stavke koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom razmatrat će izravno organizator Festivala. Potpis odgovorne osobe na festivalskoj Prijavnici znači prihvaćanje svih navedenih točaka Pravilnika Festivala.

Prisustvovanje na Festivalu se NE naplaćuje. Da bi vaša prijava bila valjana trebate:
– popuniti Prijavnicu i poslati ju zajedno s dvije fotografije iz filma (300 dpi) na e-mail vafi@vafi.hr najkasnije do 20. siječnja 2012. Godine;
– potpisanu i ispunjenu Prijavnicu zajedno s filmom poslati poštom na adresu Festivala najkasnije do 20. siječnja 2012. Godine.

Filmovi koji ne stignu na adresu Festivala najkasnije do 1. veljače 2012. godine, bez obzira na datum slanja, neće se uzeti u obzir za VAFI 3.      

Adresa Festivala je:

VANIMA (za VAFI 3)
P. P. 5
42000 Varaždin
Hrvatska