UNICEF je predstavio rezultate istraživanja “Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Hrvatskoj” koje je pokazalo poražavajuću situaciju – čak 60000 djece živi u siromaštvu, a tu su navedeni samo oni do 7. godine života.

Osim što brojka sama po sebi rastužuje, ona je pokazatelj vrlo ozbiljnih negativnih trendova koje bi trebale zabrinuti svako društvo. Naime, iskustva stečena u prvih nekoliko godina života djeteta uvelike utječu na njegova kasnija postignuća. Kako stoji u priopćenju UNICEF-a, životne poteškoće, odsustvo mogućnosti i izbora za mnoge obitelji koje žive u siromaštvu značajno utječu na razvoj djece – njihovo zdravlje, kognitivni razvoj te opću dobrobit. Istraživanja pokazuju da se ulaganjima u kvalitetne programe ranog razvoja djece koji obuhvaćaju ranjivu djecu koja žive u siromaštvu i u mjestima u kojima ima vrlo malo dostupnih usluga mogu premostiti negativni učinci siromaštva na razvoj djece te da su ta ulaganja među najisplativijima za koje se društvo može odlučiti na svom putu razvoja i rasta.

U Hrvatskoj gotovo da ne postoje studije o siromaštvu djece predškolske dobi pa niti općenito o dječjem siromaštvu. Državni zavod za statistiku prati ključne pokazatelje siromaštva u Hrvatskoj od početka 2000-ih godina u skladu sa službenom metodologijom Eurostata (Statističkog ureda Europske unije). Iako vrlo značajni, podaci službene statistike ne daju cjelovit uvid u stanje i dinamiku dječjeg siromaštva u Hrvatskoj, niti u siromaštvo pojedinih skupina djece, kao što su djeca predškolske dobi. Nedostaju informacije o konkretnim životnim uvjetima djece i različitim dimenzijama njihove dobrobiti.

Cilj ovog kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja je bio dobiti pouzdane podatke o raširenosti rizika siromaštva općenito u populaciji predškolske djece u Hrvatskoj te analizirati životne uvjete one predškolske djece koja su u dohodovno najnepovoljnijoj
situaciji, a to su djeca iz obitelji korisnika socijalne pomoći.

Rezultati istraživanja:

 • 65% djece iz siromašnih obitelji živi na selu
 • 68% obitelji korisnika socijalne pomoći s djecom predškolske dobi nedostaje novca za hranu
 • 62% djece predškolske dobi iz siromašnih obitelji na selu i 39% u gradu ne ide u vrtić jer im ga roditelji ne mogu priuštiti
 • 47% djece iz siromašnih obitelji na selu nema vlastiti krevet
 • 30% djece roditelja korisnika socijalne pomoći u okruženju u kojem živi nema pedijatra
 • Gotovo 1/4 siromašne djece predškolske dobi živi u kućanstvima u kojima nitko nije zaposlen
 • Gotovo 1/3 djece s teškoćama u razvoju u obiteljima primatelja PZU* teško su dostupne usluge rehabilitatora
 • 70% djece s teškoćama u obiteljima primatelja PZU* živi u dugotrajnom siromaštvu
 • Oko 50% romske djece predškolske dobi u obiteljima primatelja PZU* oskudijeva u većini stvari koje su nužne za dječji razvoj, 42% nema obuću koja im veličinom pristaje
 • 3 od 4 romske obitelji primatelja PZU* s djecom predškolske dobi živi u dugotrajnom siromaštvu
  *PZU = pomoć za uzdržavanje

Rezultati istraživanja „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj„ koje je za UNICEF 2013. proveo tim stručnjaka na čelu s dr. Zoranom Šućurom sa Studijskog centra socijalnog rada na Pravnom fakultetu, predstavljeni su na tematskoj sjednici Vijeća za socijalnu pravdu Predsjednika Republike Hrvatske dr. Ive Josipovića.

UNICEF siromastvo predskolci