Već sedamdeset godina UNICEF brine o pravima djece i njihovim potrebama. No bez obzira na konstantnu brigu Fonda Ujedinjenih naroda, suočavamo se sa poražavajućom statistikom. Svako četvrto dijete u svijetu živi u teškim uvjetima, siromaštvu, ratu i u uvjetima elementarnih nepogoda.

Ambasadorica UNICEF-a u Hrvatskoj Maja Vučić istaknula je da 500 milijuna djece živi u zemljama u kojima još uvijek traje rat ili koje su pogođene nekom kriznom katastrofom.

Ambasadorica Vučić istaknula je da UNICEF brine da svako dijete koje živi u Hrvatskoj ima pravo na obrazovanje, odgovarajuću zdravstvenu skrb te izvanškolske aktivnosti.

Kako bi ukazali na probleme s kojima se suočavaju djeca diljem svijeta, u Muzeju iluzija koje će postati Muzej realnosti bit će prikazana i interaktivna izložba na kojoj će se moći vidjeti sve strahote u kojima najmlađi, nažalost,  još uvijek žive.