Čak 24 zemlje zakonom su zabranile tjelesno kažnjavanje djece, no ono je ipak prisutno u svim zemljama i kulturama svijeta, pokazalo je novo istraživanje. Iako je ovaj način discipliniranja djece u opadanju zahvaljujući mnogim preventivnim programima, udaranje djece i dalje je vrlo česta metoda i u najrazvijenijim zemljama svijeta.

Sveučilište u Sjevernoj Karolini provelo je istraživanje, a voditelj istraživanja prof. Desmond Runyan izjavio je sljedeće: “Rezultati su pokazali da je grubo postupanje s djecom epidemija koju nalazimo u svim društvima. Zlostavljanje djece pronašli smo u svim nacijama”.

Ovo nezavisno istraživanje isto je tako pokazalo da su stope tjelesnog kažnjavanja u mnogim zemljama puno veće no što stoji u službenim državnim podacima. Majke s niskim stupnjem obrazovanja najčešće primjenjuju silu u kažnjavanju djece. Drugim riječima, stope tjelesnog kažnjavanja variraju među pojedinim slojevima društva unutar iste države.

(JK, Izvor: sify.com)