Kada smo mi bili srednjoškolci, nije bilo Facebooka. Došli bi u školu i jednostavno se dogovorili da nije u redu da isti dan pišemo tri testa, pokupili bismo stvari i išetali iz škole. Danas je markiranje djeci vrlo lako dogovoriti, a da ni ne dolaze na nastavu i to preko Facebooka. Sud u Argentini krivca vidi u Facebooku, a ne u djeci.

Sud je naime naložio Facebooku da blokira svaku grupu na svojem servisu koja služi kao mjesto dogovora učenicima vezano uz markiranje. Slučaj je uslijedio nakon što je velika grupa učenika u gradu Mendoza organizirala cjelodnevno markiranje preko Facebooka. Nakon što su o tome izvjestitli mediji, samo su dali dobru ideju i drugoj djeci diljem zemlje, pa su se grupe koje podržavaju markiranje proširile poput virusa.

Cijeli je slučaj završio na sudu, gdje je sudac odlučio da je za sve kriv Facebook. Ova društvena mreža optužena je za kršenje zakona i ugrožavanje zdravlja i sigurnosti djece. Političari su stali na stranu pravosuđa i slažu se da je Facebook platforma za organiziranje puno ozbiljnijih prekršaja.

Građani pak smatraju da je markiranja oduvijek bilo, samo se ono dogovaralo drugačijim metodama – e-mailom, telefonom ili osobnim dogovorom. Bacanje krivice na komunikacijski medij, neće riješiti problem, smatraju građani.

(JK, Izvor: techdirt.com)