Osnovnoškolci diljem Hrvatske od sljedeće će godine moći odabrati još jedan zanimljivi izborni predmet, a to je škola vožnje bicikla. Bolju i sustavnu edukaciju djece kako bi postali odgovorni sudionici u prometu, već je prije nekoliko godina uveo Varaždin.

Djeca će se tako u školama educirati o snalaženju u prometu te o umijeću kretanja na ovom sve popularnijem prijevoznom sredstvu.

Projekt bi u realizaciju trebao krenuti već slijedeće školske godine, a sve županije će raspolagati timom stručnih osoba u vidu učitelja, djelatnika HAK-a te predstavnika policije.