Učenici od sada više neće nužno trebati liječničke ispričnice kako bi opravdali izostanak iz škole. U slučaju da se radi o izostanku kraćem od tri dana, to će samostalno moći učiniti roditelji, bez potrebe za predočenjem potvrde liječnika, i to nekoliko puta u školskoj godini.

U “Narodnim novinama”, 11. siječnja objavljen je Pravilnik  o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera koji redefinira uvjete izdavanja liječničkih potvrda, a koji stupa na snagu 19. siječnja. U njemu stoji kako “roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem”.

Uz to, izostanak učenika moći će se opravdati “odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.”

Ovim će potezom liječnici primarne zdravstvene zaštite u budućnosti u velikoj mjeri biti oslobođeni administrativne obveze ispisivanja velikog broja ispričnica.