U organizaciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Zagrebu je održan okrugli stol „Mogućnosti i poteškoće međuresorne suradnje u zaštiti dobrobiti djece“. Donositelji odluka i stručnjaci iz sektora pravosuđa, socijalne skrbi, zdravstva i obrazovanja sastali su se kako bi donijeli preporuke za razvoj Protokola za međusektorsku suradnju.

Za zaštitu dobrobiti djece u obiteljima u krizi od ključne je važnosti kvalitetna i usklađena profesionalna podrška svih uključenih sektora. Izostanak koordinacije, nedovoljna razina suradnje i povjerenja među stručnjacima različitih profesija te neusklađenost međunarodnih dokumenata s nacionalnim zakonskim rješenjima prepoznati su kao neki od glavnih izazova u dosadašnjoj međuresornoj suradnji. Cilj stvaranja Protokola za međusektorsku suradnju jest uspostava djelotvornog okvira suradnje, temeljenog na najvišoj razini profesionalne odgovornosti i povjerljivosti svih uključenih službi i stručnjaka.

Kada se govori o zaštiti dobrobiti djeteta, centri za socijalnu skrb su ključne ustanove u sustavu socijalne skrbi koje imaju široki spektar djelovanja i uloga. Svatko je dužan obavijesti centar za socijalnu skrb o povredi djetetovih prava. Iako je propisana obveza svih sustava i institucija da surađuju u prikupljanju i razmjeni informacija u svrhu zaštite dobrobiti djece – ta suradnja ponekad izostaje istaknula je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, te naglasila kako vjeruje da će se ovim skupom stvoriti platforma za još bolju i kvalitetniju međusobnu suradnju na način da će se unaprijediti, ubrzati i definirati uloga svakog pojedinog sustava u razmjeni ključnih informacija upravo s ciljem zaštite dobrobiti djeteta.

Zajednički zaključak jest da je potrebno osmisliti konkretne procedure i smjernice za postupanje stručnjaka koje će biti potpuno jasne i razumljive svim uključenim stranama. Na taj način sustav stavlja sigurnost i dobrobit djeteta na prvo mjesto, kazala je prof.dr.sc. Marina Ajduković sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i voditeljica programa Društva za psihološku pomoć, koji za cilj ima unapređenje sustavne podrške obiteljima s djecom koje žive u rizičnim okolnostima.

Okrugli stol koji je okupio stručnjake iz svih područja koji se bave osnaživanjem obitelji u riziku dio je programa „Za snažniju obitelj”. Riječ je o programu vrijednom više od 3,3 milijuna kuna koji su pokrenuli Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i UNICEF.

Kroz sustav socijalne skrbi od njega će koristi godišnje imati oko 5500 obitelji i 29 000 djece. Uz Hrvatsku udrugu socijalnih radnika, partneri programa „Za snažniju obitelj” su i Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno”, Društvo za psihološku pomoć, Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanja te Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece.