Stalna testiranja autosjedalica i ispitivanja najsigurnijeg načina vožnje beba i male djece u automobilima dovode do izmjena smjernica kojih bi se roditelji i skrbnici trebali držati. Američka pedijatrijska akademija, institucija koja okuplja najbolje stručnjake i čije smjernice slijede liječnici u svim zemljama svijeta, dali su nove upute za još bolju i veću sigurnost beba i djece tijekom vožnje.

Što se promijenilo u odnosu na stare smjernice?

Prema novim smjernicama roditelji bi trebali napraviti sljedeće:

Bebe bi se trebale voziti okrenute suprotno od smjera vožnje, odnosno licem okrenute prema stražnjem staklu što je duže moguće, odnosno dok ne dosegnu maksimalnu težinu i visinu dozvoljenu i propisanu za tu autosjedalicu od strane proizvođača. U odnosu na stare smjernice koje su preporučivale da se dijete vozi okrenuto prema stražnjem staklu do 2 godine, ove nove smjernice prednost više ne daju godinama djeteta, već njegovoj težini. To znači da će se neka djeca na taj način vezati i voziti i nakon dvije godine starosti.

Starija djeca čija veličina i težina premašuju ograničenja za konkretnu autosjedalicu, obično je to u dobi između 8 i 12 godina (kada dijete dosegne visinu od 150 cm), trebala bi se voziti na takozvanim booster sjedalima i čvrsto vezana pojasom.

Nove smjernice izrađene su na temelju najnovijih istraživanja o sigurnosti djece u automobilima, stoji u priopćenju Američke pedijatrijske akademije, odnosno njihovog Vijeća za zaštitu od ozljeda, nasilja i otrovanja. Smjernice se revidiraju, preispituju i mijenjaju svake tri godine.